Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin học sinh vi phạm, nội dung làm việc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm như sau:

PHÒNG GD&ĐT .................

TRƯỜNG ..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI GIA ĐÌNH HỌC SINH (Lần thứ ….)

I/ Thời gian, địa điểm

..................................................................................................................

..................................................................................................................

II/ Thành phần:

1/ Về phía nhà trường:

- GVCN lớp…..: .........................................................................................

- GV HĐNGLL: ..........................................................................................

2/ Về phía gia đình học sinh

..................................................................................................................

..................................................................................................................

III/ Nội dung

1/ GVCN nêu mục đích, nội dung của buổi làm việc với gia đình học sinh

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2/ Ý kiến của đại diện PHHS

..................................................................................................................

..................................................................................................................

3/ Ý kiến của học sinh

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ĐẠI DIỆN PHHS

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

Đánh giá bài viết
2 7.319
Thủ tục hành chính Xem thêm