Biên bản phân công nhiệm vụ BCH chi đoàn

1 1.346

 Biên bản phân công nhiệm vụ BCH chi đoàn mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Biên bản phân công nhiệm vụ ban chấp hành chi đoàn mới nhất mà chúng tôi sưu tầm đươc. Mẫu bao gồm các thông tin về: Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, chủ tọa, nội dung phân công. Mời các bạn tham khảo để nắm được cách viết biên bản phân công nhiệm vụ sao cho đúng.

Nội dung cơ bản của Biên bản phân công nhiệm vụ BCH chi đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH CHI ĐOÀN…………………………

Nhiệm kỳ: 20 – 20

 

…..., ngày……….tháng………năm 20……

 

 BIÊN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI ĐOÀN

Nhiệm kỳ: 20.…. – 20.….

Thời gian:………… ngày…… tháng …… năm…….

Địa điểm:……………………………………………..

Thành phần:…………………………………………..

Chủ tọa:……………………………………………….

Thư ký:………………………………………………..

Nội dung phân công:

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

CHỦ TỌA

 

THƯ KÝ

Biên bản phân công nhiệm vụ BCH chi đoàn 2017

Biên bản phân công nhiệm vụ BCH chi đoàn

Đánh giá bài viết
1 1.346
Thủ tục hành chính Xem thêm