Biển báo 413b rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách

Biển báo hiệu 413b rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách

Biển báo giao thông 413b là biển báo được dùng để báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách

Biển báo rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách

· Số hiệu biển báo: R.413b

· Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 40
Biển chỉ dẫn Xem thêm