Biển báo 507 hướng rẽ

Biển báo hiệu 507 hướng rẽ

Biển báo giao thông 507 là biển báo gì? Biển báo được biểu thị như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo hướng rẽ

Biển báo hướng rẽ

Số hiệu biển báo: 507

Tên biển báo: Hướng rẽ

Chi tiết: Biển báo giao thông được sử dụng độc lập để báo trước cho người biết gần đến chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc biển báo 507, mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 141
Biển báo phụ khác Xem thêm