Biển báo đường dành cho người đi bộ R305

Biển báo hiệu đường dành cho người đi bộ R305

Biển báo giao thông R305 là biển báo được dùng để báo hiệu đường phía trước dành cho người đi bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo đường dành cho người đi bộ

Biển báo đường dành cho người đi bộ

· Số hiệu biển báo: R.305

· Tên biển báo: Đường dành cho người đi bộ.

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông dùng để báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

Biển có hiệu lực bắt buộc người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 833
Biển hiệu lệnh Xem thêm