Biển báo giao nhau với đường ưu tiên W208

Biển báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên W208

Biển báo giao thông w208 là biển báo gì? Biển báo được biểu thị như thế nào? Biển có ý nghĩa là gì? VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo giao nhau với đường ưu tiên

Biển báo giao nhau với đường ưu tiên W208

· Số hiệu biển báo: W.208

· Tên biển báo: Giao nhau với đường ưu tiên

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông đặt trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.

a) Trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên phải đặt biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên". Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

b) Các xe đi trên đường có đặt biển số W.208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định).

c) Bên dưới biển số W.208 phải đặt biển số S.506b "Hướng đường ưu tiên" nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng (rẽ ngoặt).

d) Trường hợp đặt biển số W.208 ở trong khu đông dân cư, biển được đặt trực tiếp trước vị trí giao nhau với đường ưu tiên. Ở ngoài khu đông dân cư, tùy theo đặt xa hay gần mà có thêm biển số S.502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu".

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc biển báo W208, mời bạn đọc tham khảo thêm các biển báo tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 439
Biển báo nguy hiểm Xem thêm