Các loại biển báo nguy hiểm

1 53
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biển số 201a "Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng
bên trái", báo trước sắp đến một chỗ ngoặt
nguy hiểm phía bên trái
Biển số 201b "chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên
phải", báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy
hiểm phía bên phải
Biển số 202a "Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm
liên tiếp", báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt
nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên
hướng vòng bên trái
Biển số 202b "Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm
liên tiếp", báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt
nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên
hướng vòng bên phải
Biển số 203a "Đường bị hẹp cả hai bên", báo
trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột
cả hai bên
Biển số 203b "Đường bị hẹp về phía
trái", báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp
đột ngột phía bên trái
Biển số 203c "Đường bị hẹp về phía
phải", báo trước sắp đến một đoạn đường bị
hẹp đột ngột phía bên phải
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biển số 204 "Đường hai chiều", báo trước sắp
đến đoạn đường do sửa chữa hoặc trở ngại
một phía đường phải tổ chức đi lại cho
phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn
lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời
hoặc đoạn đường chiều xe đi về đi chung
Biển số 205a "Đường giao nhau ng
cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng
mức của các tuyến đường cùng cấp (không
đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng
Biển số 205b "Đường giao nhau cùng
cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng
mức của các tuyến đường cùng cấp (không
đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng
Biển số 205c "Đường giao nhau cùng
cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng
mức của các tuyến đường cùng cấp (không
đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng
Biển số 205d "Đường giao nhau cùng
cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng
mức của các tuyến đường cùng cấp (không
đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng
Biển số 205e "Đường giao nhau cùng
cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng
mức của các tuyến đường cùng cấp (không
đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng
Biển số 206 "Giao nhau chạy theo vòng
xuyến", báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo
an toàn giữa nút giao, các loại xe qua nút giao
phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo
chiều mũi tên. cần xi nhan tại vòng xuyến?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biển số 207a "Giao nhau với đường không
ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với
đường không ưu tiên
Biển số 207b "Giao nhau với đường không
ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với
đường không ưu tiên
Biển số 207c "Giao nhau với đường không
ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với
đường không ưu tiên
Biển số 207d "Giao nhau với đường không
ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với
đường không ưu tiên
Biển số 207e - "Giao nhau với đường không
ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với
đường không ưu tiên
Biển số 207f "Giao nhau với đường không
ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với
đường không ưu tiên
Biển số 207g "Giao nhau với đường không
ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với
đường không ưu tiên

Biển báo nguy hiểm giao thông đường bộ

Biển báo nguy hiểm là nhóm biển quan trọng trong giao thông đường bộ. Đó là những biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu. Chúng cảnh báo trước về những nguy hiểm có thể xảy ra, giúp người đi đường chủ động phòng ngừa xử lý, và phòng tránh tai nạn.

Nhóm này gồm 47 kiểu, được đánh số thứ tự từ 201 đến 247. Mỗi kiểu có thể gồm 1 hoặc nhiều biển có ý nghĩa tương tự.

Biển cảnh báo này không cấm, hay bắt buộc người điều khiển phương tiện phải thực hiện một hành động nào (như nhóm biển báo cấm, hay biển hiệu lệnh).

Dưới đây là bảng tóm tắt tên và số thứ tự của hệ thống biển báo nguy hiểm. Đây là hệ thống biển báo cập nhật mới nhất theo Quy chuẩn 41. Bạn nên lưu ý: trên internet có rất nhiều hình ảnh về biển báo giao thông đã lỗi thời.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông các bạn nên nắm rõ các loại biển báo giao thông. Việc hiểu rõ các quy tắc về biển báo giao thông đường bộ cũng như Luật giao thông đường bộ sẽ giúp các bạn giữ an toàn cho mình và cả người tham gia giao thông trên đường.

Đánh giá bài viết
1 53
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm