Các loại biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm giao thông đường bộ

Biển báo nguy hiểm là nhóm biển quan trọng trong giao thông đường bộ. Các loại biển báo giao thông này là những biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu. Chúng cảnh báo trước về những nguy hiểm có thể xảy ra, giúp người đi đường chủ động phòng ngừa xử lý, và phòng tránh tai nạn.

Nhóm này gồm 47 kiểu, được đánh số thứ tự từ 201 đến 247. Mỗi kiểu có thể gồm 1 hoặc nhiều biển có ý nghĩa tương tự.

Biển cảnh báo này không cấm, hay bắt buộc người điều khiển phương tiện phải thực hiện một hành động nào (như nhóm biển báo cấm, hay biển hiệu lệnh).

Dưới đây là bảng tóm tắt tên và số thứ tự của hệ thống biển báo nguy hiểm. Đây là hệ thống biển báo cập nhật mới nhất theo Quy chuẩn 41. Bạn nên lưu ý: trên internet có rất nhiều hình ảnh về biển báo giao thông đã lỗi thời.

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi ro

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosdf

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rofh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi ro4a

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodfh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodfgjh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodrh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rodfhry

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi ro9ty

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosrgh

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roưet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosdg

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roưet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roưet

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi roset

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosẻy

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rostyuj

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rosryu

Toàn bộ biển báo nguy hiểm và ý nghĩa: Nhớ sẽ không sợ rủi rojkk

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông các bạn nên nắm rõ các loại biển báo giao thông. Việc hiểu rõ các quy tắc về biển báo giao thông đường bộ cũng như Luật giao thông đường bộ sẽ giúp các bạn giữ an toàn cho mình và cả người tham gia giao thông trên đường.

Đánh giá bài viết
1 520
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm