Biểu 01-MN-CN: Báo cáo thống kê giáo dục mầm non cuối năm

1 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 01-MN-CN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 6 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC MẦM
NON
Kỳ cuối năm học
(Có đến 31 tháng 5 năm báo o)
Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
số
Tổng số
thục
Dân lập
A
B
C
1
3
4
I
Trường
trường
01
1.1.
Nhà trẻ
trường
02
1.2.
Trường mẫu giáo
trường
03
1.3.
Trường mầm non
trường
04
1.4.
Nhóm trẻ độc lập
sở
05
1.5.
Lớp mẫu giáo độc lập
sở
06
1.6.
Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập
sở
07
1.7.
Số điểm trường
điểm
08
II
Nhóm, lớp
nhóm, lớp
09
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2.1.
Nhóm trẻ
nhóm
10
2.2.
Lớp mẫu giáo
lớp
11
III
Trẻ em
3.1
Quy trẻ
người
12
3.1.1.
Tr em nhà trẻ
người
13
3.1.2.
Tr em mẫu giáo
người
14
Trong đó:
- Tr em 5 đến 6 tuổi
người
15
3.2.
Tình trạng dinh dưỡng trẻ em
3.2.1.
Tr em nhà trẻ được kiểm tra sức khỏe
đánh giá tình trạng dinh dưỡng
người
16
Trong đó:
- Tr suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
người
17
- Tr suy dinh dưỡng thể thấp còi
người
18
- Tr suy dinh dưỡng thể còi cọc
người
19
- Tr thừa cân, béo phì
người
20
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3.2.2.
Tr em mẫu giáo được kiểm tra sức khỏe
đánh giá tình trạng dinh dưỡng
người
21
Trong đó:
- Tr suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
người
22
- Tr suy dinh dưỡng thể thấp còi
người
23
- Tr suy dinh dưỡng thể còi cọc
người
24
- Tr thừa cân, béo phì
người
25
VI
Cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên
người
26
4.1.
Cán bộ quản
người
27
4.1.1.
Hiệu trưởng
người
28
- Hiệu trưởng nhà trẻ
người
29
- Hiệu trưởng mẫu giáo, mầm non
người
30
4.1.2.
Phó Hiệu trưởng
người
31
- Phó Hiệu trưởng nhà trẻ
người
32
- Phó Hiệu trưởng mẫu giáo, mầm non
người
33
4.2.
Giáo viên
người
34

Biểu báo cáo thống kê giáo dục mầm non cuối năm

Biểu 01-MN-CN: Báo cáo thống kê giáo dục mầm non cuối năm là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo thống kê giáo dục mầm non cuối năm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm