Biểu 02-TH-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục tiểu học

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu 02-TH-ĐN
Ban hành theo Thông số 24/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo
BÁO CÁO THỐNG GIÁO DỤC TIỂU
HỌC
Kỳ đầu năm học
(có đến 30 tháng 9 năm báo cáo)
- Đơn vị báo cáo:
Sở GDĐT tỉnh………..
- Đơn vị nhận báo cáo:
Bộ Giáo dục Đào tạo
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Số
Tổng số
thục
A
B
C
1
3
I
Trường
1.1.
Tổng số trường
trường
01
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố
trường
02
+ Trường từ 28 lớp trở lên
trường
03
+ Trường từ 27 lớp trở xuống
trường
04
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
trường
05
+ Trường từ 19 lớp trở lên
trường
06
+ Trường từ 18 lớp trở xuống
trường
07
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
trường
08
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
trường
09
- Trường dạy học 2 buổi trong ngày
trường
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trường phổ thông dân tộc bán t cấp tiểu học
trường
11
- Trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật
trường
12
- Trường dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập
trường
13
- Trường từ 20 học sinh khuyết tật trở lên học hòa nhập
trường
14
- Trường 5 điểm trường tr lên ngoài điểm trường chính
trường
15
- Trường sử dụng máy tính cho dạy học
trường
16
- Trường khai thác Internet cho dạy học
trường
17
- Trường điện (điện lưới)
trường
18
- Trường nguồn nước sạch
trường
19
- Trường công trình vệ sinh
trường
20
- Trường chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay
trường
21
- Trường chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống
bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV.
trường
22
- Trường sở hạ tầng, tài liệu học tập, môi trường học tập phù hợp
tiếp cận với học sinh khuyết tật
trường
23
- Trường bộ phận làm công tác vấn học đường
trường
24
- Trường kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai ứng phó biến
đổi khí hậu
trường
25
1.2.
Số điểm trường
điểm
26
II
Lớp
lớp
27
Chia ra:
- Lớp 1
lớp
28
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Lớp 2
lớp
29
- Lớp 3
lớp
30
- Lớp 4
lớp
31
- Lớp 5
lớp
32
Trong đó
- Lớp học 2 buổi/ngày
lớp
33
- Lớp học bán trú trong trường PTDT bán trú
lớp
34
- Lớp học trong trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật
lớp
35
- Lớp ghép
lớp
36
III
Học sinh
Đơn vị
tính
số
Tổng số
Công lập
thục
Tổng
số
Nữ
Dân tộc
thiểu số
Tổng
số
Nữ
Dân tộc
thiểu số
Tổng
số
Nữ
Dân tộc
thiểu số
Tổng
Nữ
Tổng
Nữ
Tổng
Nữ
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.1.
Tổng quy
người
37
3.2.
Quy chia theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành
phố
người
38
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo
người
39
3.3.
Quy chia ra theo lớp

Biểu báo cáo thống kê giáo dục tiểu học

Biểu 02-TH-ĐN: Báo cáo thống kê giáo dục tiểu học là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thống kê giáo dục tiểu học. Mẫu báo cáo nêu rõ chỉ tiêu giáo dục... Mẫu được ban hành theo Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đánh giá bài viết
1 74
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm