Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

Giới thiệu

Bộ, (Sở) : ……….
Đơn vị : …………
Mẫu số : B06 -H
(Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
Năm……………...

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán