Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

Bảo hiểm xã hội
….......................
Mẫu số: B08-BH
Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH
Quý:.................Năm:……..........

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán