Biểu mẫu hồ sơ dự thầu thuốc mới nhất

Ngày 11/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó quy trình đấu thầu thuốc ở các cơ sở y tế công lập sẽ được thực hiện theo quy định tại thông tư này. Ngoài ra ban hành kèm theo Thông tư 15 2019 BYT là các biểu mẫu dùng trong đấu thầu thuốc. Sau đây là trọn bộ biểu mẫu hồ sơ dự thầu thuốc mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Biểu mẫu hồ sơ dự thầu

Mẫu số 01(a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

Mẫu số 01(b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 04(a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập

Mẫu số 04(b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh

Mẫu số 05. Biểu giá dự thầu

Mẫu số 06(a). Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi

Mẫu số 06(b). Bảng thuyết minh chi phí sản xuất trong nước trong cơ cấu giá

Mẫu số 07(a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu

Mẫu số 07(b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh

Mẫu số 08(a). Bảng tổng hợp hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mẫu số 08(b). Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mẫu số 9. Tình hình tài chính của nhà thầu

Mẫu số 10. Nguồn lực tài chính

Mẫu số 11. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

Mẫu số 12. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Chi tiết các biểu mẫu hồ sơ mời thầu mời các bạn sử dụng file tải về.

Đánh giá bài viết
1 42
Y tế - Sức khỏe Xem thêm