Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo Đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bạn cần khiếu nại hoặc tố cáo một hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của xã hội hoặc cá nhân một cách sai trái thì bạn có quyền làm đơn đề nghị lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề giải quyết. Tải mẫu đơn khiếu nại, mẫu đơn tố cáo sẽ giúp bạn trình bày nội dung khiếu nại hoặc tố cáo các hành vi xâm phạm đến quyền lợi của bản thân.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 88 KB

Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là mẫu bản thanh lý được lập ra để thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 82 KB

Mẫu phiếu trả lại đơn Mẫu phiếu trả lại đơn Phiếu trả lại đơn

Mẫu phiếu trả lại đơn
 • Phát hành: Ủy ban Nhân dân
 • Mẫu phiếu trả lại đơn là mẫu phiếu được ủy ban nhân dân lập ra và gửi tới cá nhân, tổ chức để trả lại đơn mà cá nhân, tổ chức đã nộp trước đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu trả lại đơn tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 70 KB

Đơn tố cáo Đơn tố cáo Mẫu đơn tố cáo

Đơn tố cáo
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Đơn tố cáo lừa đảo hoặc một hành vi trái pháp luật nào đó bao gồm thông tin về người tố cáo và bị tố cáo, hành vi vi phạm, thời gian và thiệt hại, nội dung yêu cầu và các nội dung liên quan đến việc tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn tố cáo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 66 KB

Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn Đơn khởi kiện dân sự mẫu mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn
 • Phát hành: Tòa án Nhân dân
 • Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn là mẫu đơn khởi kiện mới nhất, sử dụng khi các bạn cần giải quyết các tranh chấp dân sự, thừa kế, lao động, kinh tế tại Tòa. Nội dung Đơn khởi kiện bao gồm lý do khởi kiện và nguyên nhân của vụ kiện. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn khởi kiện dưới đây
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 106 KB

Mẫu số 61-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu số 61-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời vụ án hành chính

Mẫu số 61-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 61-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là mẫu quyết định được tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 107 KB

Mẫu số 59-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu số 59-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời cho vụ án hành chính

Mẫu số 59-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 59-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời là mẫu quyết định được tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 118 KB

Mẫu số 57-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu số 57-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Mẫu quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho vụ án hành chính

Mẫu số 57-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 57-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là mẫu quyết định của tòa án nhân dân về việc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 119 KB

Mẫu số 56-HC: Quyết định buộc thi hành án hành chính Mẫu số 56-HC: Quyết định buộc thi hành án hành chính Mẫu quyết định buộc thi hành án hành chính

Mẫu số 56-HC: Quyết định buộc thi hành án hành chính
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân
 • Mẫu số 56-HC: Quyết định buộc thi hành án hành chính là mẫu quyết định được tòa án nhân dân lập ra để buộc thi hành án hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết quyết định buộc thi hành án hành chính tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 110 KB

Mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chính

Mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm là mẫu bản quyết định được tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 144 KB
Có tất cả 167 tài liệu.