Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo Đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bạn cần khiếu nại hoặc tố cáo một hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của xã hội hoặc cá nhân một cách sai trái thì bạn có quyền làm đơn đề nghị lên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề giải quyết. Tải mẫu đơn khiếu nại, mẫu đơn tố cáo sẽ giúp bạn trình bày nội dung khiếu nại hoặc tố cáo các hành vi xâm phạm đến quyền lợi của bản thân.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 88 KB

Mẫu đơn xin khiếu nại Mẫu đơn xin khiếu nại Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại

Mẫu đơn xin khiếu nại
 • Phát hành: Tổng Thanh tra Nhà nước
 • Mẫu Đơn xin khiếu nại là biểu mẫu hành chính mà VnDoc xin được gửi đến các bạn tham khảo, hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 225 KB

Mẫu số 60-HS: Quyết định khởi tố vụ án hình sự Mẫu số 60-HS: Quyết định khởi tố vụ án hình sự Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 60-HS: Quyết định khởi tố vụ án hình sự
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 60-HS: Quyết định khởi tố vụ án hình sự là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 115 KB

Mẫu số 58-HS: Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm Mẫu số 58-HS: Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 58-HS: Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 58-HS: Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc đình chỉ xét xử giám đốc thẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản quyết định tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 124 KB

Mẫu số 57-HS: Quyết định thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm Mẫu số 57-HS: Quyết định thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 57-HS: Quyết định thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 57-HS: Quyết định thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 112 KB

Mẫu số 56-HS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Mẫu số 56-HS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 56-HS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 56-HS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kháng nghị giám đốc thẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 124 KB

Mẫu số 52-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm Mẫu số 52-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 52-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 52-HS: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xét xử phúc thẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 113 KB

Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 55-HS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 110 KB

Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 54-HS: Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc rút hồ sơ vụ án hình sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 112 KB

Mẫu số 53-HS: Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm Mẫu số 53-HS: Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm Ban hành theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 53-HS: Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm
 • Phát hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Mẫu số 53-HS: Thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 108 KB
Có tất cả 280 tài liệu.