Bộ 15 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

407 77.793
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ SỐ 1: QUẬN 3 (2013-2014)
Bài 1: Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7A được ghi nhận như sau:
8 7 5 6 6 4 5 2 6 3
7 2 3 7 6 5 5 6 7 8
6 5 8 10 7 6 9 2 10 9
a) Dấu hiệu đây gì? Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
b) Lập bảng tần số, tính điểm trung bình bài kiểm tra của lớp 7A.
c) Tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 2: Cho đơn thức:
2
343
yz5xy.x
5
1
A
.
a) Thu gọn A.
b) Xác định hệ số bậc của A.
c) Tính giá trị của A tại
1z1;y2;x
.
Bài 3: Cho hai đa thức:
x
4
1
x9x7x3xxxP
23425
4
1
3x2xxx5xxQ
23254
a) Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính
xQxP
xQxP
c) Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức
xP
nhưng không phải nghiệm của đa
thức
xQ
.
Bài 4: Cho ΔABC vuông tại A AB = 5cm, AC = 12cm.
a) Tính BC.
b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Chứng minh ΔABC = ΔADC.
c) Đường thẳng qua A song song với BC cắt CD tại E. Chứng minh ΔEAC cân.
d) Gọi F trung điểm của BC. Chứng minh rằng CA, DF, BE đồng quy tại một điểm.
BỘ 15 ĐỀ THI 15p HK2 TOÁN LỚP 7
(2013-2014)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ SỐ 2: QUẬN TÂN PHÚ (2013-2014)
Bài 1: Cho đơn thức:
323
.xyy3xP
.
a) Thu gọn P rồi cho biết hệ số, phần biến bậc của đơn thức P.
b) Tính giá trị của đơn thức P tại
2y1;x
.
Bài 2: Cho hai đa thức sau:
1x0,5x2,5xxM
32
2x62,5xxxN
2
1
23
a) Tìm
xNxMxA
. Sau đó tìm một nghiệm của đa thức
xA
.
b) Tìm đa thức
xB
biết
xNxMxB
. Cho biết bậc của đa thức
xB
.
Bài 3: Tìm một đa thức nhận số 0,5 làm nghiệm (giải thích sao).
Bài 4: Cho bảng thống sau:
Thống điểm số trong hội thi “Giải Toán Nhanh bằng Máy
tính Cầm tay”
Cấp Quận Lớp 8 Năm học 2012 2013
Điểm (x) 15 16 17 18 19 20
Tần số (n) 9 23 28 17 2 1 N = 80
a) Dấu hiệu điều tra là gì? Tìm mốt của dấu hiệu? Tính điểm trung bình của học sinh lớp 8
tham gia hội thi trên? (tính tròn đến chữ s thập phân thứ 2).
b) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng từ bảng thống trên?
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = 3cm, BC = 5cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AC.
b) Trên tia đối của tia AB, lấy điểm D sao cho AB = AD.
Chứng minh ΔABC = ΔADC, từ đó suy ra ΔBCD cân.
c) Trên AC lấy điểm E sao cho
AC
3
1
AE
. Chứng minh DE đi qua trung điểm I của BC.
d) Chứng minh
DBDC
2
3
DI
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ SỐ 3: QUẬN 12 (2013-2014)
Bài 1: Điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A được ghi nhận như sau:
7 6 5 6 4 8 4 7 6 8
10 8 3 8 9 6 7 8 7 9
8 7 9 7 8 10 5 4 8 5
a) Dấu hiệu đây gì?
b) Tính số trung bình cộng tìm mốt của dấu hiệu.
c) Vẽ biểu đồ.
Bài 2: Cho hai đa thức:
164x12x3x7xxf
325
83x7x7xxg
35
Tính
xgxf
xgxf
.
Bài 3: Tìm nghiệm của đa thức sau:
a)
4
1
2x
.
b)
10x25x
2
.
Bài 4: Cho đơn thức:
0
51332
y3x.yx.xy
5
19
A
. Thu gọn đơn thức A tìm bậc.
Bài 5: Cho đa thức
cbxaxxf
2
. Chứng t nếu
xf
nghiệm
1x
thì
cab
.
Bài 6: Cho ΔABC vuông tại A (AB < AC), tia phân giác của
B
ˆ
cắt AC tại D. Vẽ
BCDE
tại E.
a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD.
b) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC, EC.
c) Gọi I giao điểm của tia ED BA. Chứng minh ΔBIC cân.
d) So sánh AD DC.

Bộ 15 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán dưới đây được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Các đề thi học kì 2 lớp 7 này là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi cuối năm lớp 7 môn Toán. Mời các bạn tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 mà thư viện đề thi VnDoc sưu tầm được.

Đánh giá bài viết
407 77.793
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm