Bộ 36 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

721 126.668
Bộ 36 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
ĐỀ SỐ 1
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu tr lời đúng:
a)
Số liền trước của 160 là:
A. 161 B. 150 C. 159 D. 170
b)
Một cái ao hình vuông cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:
A.
4m B.36 m C. 10 m D. 12 cm
c)
9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
A. 98 B. 908 C. 980 D . 9080
d)
Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:
A.
15 lít B. 49 lít C. 56 lít D. 65 lít
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
*Giá trị của biểu thức
a) 2 + 8 x 5= 50
b) 32 : 4 + 4 = 12
Bài 3: Tính nhẩm
7 x 6 = …….
8 x 7 = ….....
63 : 9=…….
64 : 8 =…….
Bài 4: Đặt tính rồi tính
487 + 302
660 251 124 x 3
845 : 7
….………
….……… ….………
…………
….………
….……… ….………
….………
….………
….……… ………….
………….
Bài 5: Tìm x:
a) X : 6 = 144 b) 5 x X = 375
……………………. …………………
……………………. …………………
Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được
1
số trang đó. Hỏi còn bao
4
nhiêu trang truyện nữa An chưa đọc?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).
63 : 7 = ……
35 : 5 = ……….
42 : 6 = ……..
56 : 7 =
Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):
a) 235 2 =
b) 630 : 7 =
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).
a) 205 + 60 +3 = ………..
Câu 4: (3 điểm)
Số nhiều hơn s trâu 28 con. Biết rằng số trâu 7 con. Hỏi số trâu bằng
một phần mấy số ?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Câu 5:
Một hình chữ nhật chiều dài 60m, chiều rộng 20m. Tính chu vi hình chữ
nhật đó?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 3
I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Khoanh tròn vào đáp án đúng
1.
Giá trị biểu thức: 789 45 + 55 là:
A.100 B.799 C.744 D. 689
2.
Giá trị biểu thức: 930 18 : 3 là:
A.924 B. 304 C.6 D. 912
3. 7m 3 cm = ....... cm:
A. 73 B. 703 C. 10 D. 4
4.
750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn
bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?
A.
75 quyển B.30 quyển C. 6 0 quyển D. 125 quyển
5.
7 con vịt, số nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?
A.
B.
C.
D.
6.
Một chiếc bìa hình chữ nhật chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng
bìa đó bao nhiêu đề xi mét?
A.
52dm B.70cm C.7dmD. 70 dm
7.
Hình v dưới đây mấy góc vuông?
A. 1 B. 2 C.3 D. 4
8. 8 x 7 < x 8
A. 7 B. 5 C. 8 D. 6
II/ Phần tự luận (6 điểm)
Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
267 + 125 278 538 38 x 3
....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................

36 đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019

36 Đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm học 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn 36 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019. Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
721 126.668
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm