Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Theo đó các cán bộ công chức, viên chức dùng đó làm tài liệu ôn luyện để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính. Chúc các bạn đạt thành tích tốt!

TỈNH UỶ HÀ NAM

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nam, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NỘI DUNG

thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Câu 1: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bảng biểu.
B. Soạn thảo văn bản.
C. Chạy các chương trình ứng dụng khác.
D. Tạo các tệp đồ họa.

Câu 2: Trong Microsoft Word, thao tác nào dưới đây không thực hiện được?

A. Tạo mới một tệp văn bản.
B. Mở một tệp văn bản đã có sẵn.
C. Định dạng đĩa mềm.
D. Chèn một ảnh vào một ô của bảng.

Câu 3: Trong Microsoft Word, để xuất hiện thêm các thanh công cụ khác ta chọn thao tác nào?

A. Chọn menu File/Save As/Chọn thanh công cụ cần thêm.
B. Chọn menu Insert/Symbol/Chọn thanh công cụ cần thêm.
C. Chọn menu View/Toolbars/Chọn thanh công cụ cần thêm.
D. Chọn menu Tools/Option/Chọn thanh công cụ cần thêm.

Câu 4: Trên màn hình Microsoft Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là gì?

A. Thanh công cụ định dạng (Formatting).
B. Thanh công cụ chuẩn (Standard).
C. Thanh công cụ vẽ (Drawing).
D. Thanh công cụ bảng và đường viền (Tables and Borders).

Câu 5: Trong Microsoft Word, để tạo mới một văn bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu File/New.
B. Chọn menu File/Save
C. Chọn menu File/Print Preview
D. Chọn menu File/Open.

Câu 6: Trong Microsoft Word, để mở một văn bản có sẵn, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu File/Close.
B. Chọn menu File/Open.
C. Chọn menu File/Print.
D. Chọn menu File/New.

Câu 7: Trong Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là gì?

A. Mở một văn bản đã có sẵn.
B. Đóng một văn bản đang mở.
C. Tạo mới một văn bản.
D. Lưu một văn bản đang mở.

Câu 8: Trong Microsoft Word, muốn lưu tệp văn bản đã có với một tên khác, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu File/Save.
B. Chọn menu File/Save As.
C. Chọn menu File/Page Setup.
D. Chọn menu File/Close.

Câu 9: Trong Microsoft Word, để đóng một tệp văn bản đang mở nhưng không thoát khỏi chương trình Microsoft Word, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu File/Close.
B. Chọn menu File/Exit.
C. Chọn menu File/Save.
D. Chọn menu File/Save As.

Câu 10: Khi mở một tệp văn bản A trong Microsoft Word, ta thay đổi nội dung, rồi dùng chức năng Save As để lưu với tên mới, tệp văn bản A sẽ như thế nào?

A. Thay đổi nội dung.
B. Bị thay đổi tên.
C. Không thay đổi nội dung.
D. Bị xóa.

Câu 11: Trong Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là gì?

A. Xóa tệp văn bản.
B. Tạo tệp văn bản mới.
C. Lưu tệp văn bản.
D. Chèn một ký tự đặc biệt.

Câu 12: Trong Microsoft Word, để sao chép một đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn bản đó rồi thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu Edit/Copy.
B. Chọn menu Format/Paragraph.
C. Chọn menu File/Save.
D. Chọn menu File/Save As.

Câu 13: Trong Microsoft Word, muốn cắt một đoạn văn bản, ta đánh dấu đoạn văn bản đó rồi thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu Edit/Cut.
B. Chọn menu Format/Font.
C. Chọn menu File/Save As.
D. Chọn menu Edit/Copy.

Câu 14: Trong Microsoft Word, muốn dán một đoạn văn bản đã được sao chép, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu Edit/Paste.
B. Chọn menu File/Print Preview.
C. Chọn menu View/Header and Footer.
D. Chọn menu Edit/Copy.

Câu 15: Trong Microsoft Word, muốn xem tệp văn bản đang mở ở chế độ toàn màn hình, ta sử dụng thao tác nào sau đây?

A. Chọn menu View/Full Screen.
B. Chọn menu Insert/Reference/Footnote.
C. Chọn menu Table/Insert/Table.
D. Chọn menu View/Header and Footer.

Câu 16: Trong Microsoft Word, để chọn toàn bộ nội dung của văn bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F.
B. Bấm tổ hợp phím Alt + A.
C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A.
D. Bấm tổ hợp phím Alt + F.

Câu 17: Trong Microsoft Word, để chọn (bôi đen) một đoạn văn bản, ta di chuyển trỏ chuột về đầu đoạn văn bản đó và thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Bấm và giữ trái chuột rồi kéo trỏ chuột để chọn hết đoạn văn bản đó.
B. Bấm và giữ phải chuột rồi kéo trỏ chuột để chọn hết đoạn văn bản đó.
C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A.
D. Bấm tổ hợp phím Ctrl + B.
Câu 18: Trong Microsoft Word, khi kết thúc một đoạn văn bản và muốn chuyển sang đoạn văn bản mới ta sử dụng thao tác nào sau đây?

A. Bấm phím Ctrl.
B. Bấm phím Enter.
C. Bấm phím Alt.
D. Bấm phím Esc.

Câu 19: Trong Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + Home là gì?

A. Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại.
B. Chọn một ký tự đứng ngay sau vị trí con trỏ.
C. Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại.
D. Chọn một ký tự đứng ngay trước vị trí con trỏ.

Câu 20: Trong Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + End là gì?

A. Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện tại.
B. Chọn một ký tự đứng ngay trước vị trí con trỏ.
C. Chọn đoạn văn bản từ vị trí con trỏ đến đầu dòng hiện tại.
D. Chọn một ký tự đứng ngay sau vị trí con trỏ.

Lưu ý: Bộ câu hỏi trắc nghiệm nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 có tổng cộng 685 câu hỏi, mời các bạn tải về để cập nhập đầy đủ.

Đánh giá bài viết
1 1.744
Kinh tế - Quản lý Xem thêm