Bộ đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn lớp 6 Học kì 1
THIẾT LẬP KHUNG MA TRẬN:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Cấp độ
thấp
1.Thể
loại
truyền
thuyết,
truyện cổ
tích
-
Nhớ
được
đặc
điểm
thể
loại.
- Khái
niệm ,
các văn
bản
truyền
thuyết,
truyện cổ
tích.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
2
1,5
15%
1/2
0,75
7,5%
2,5
2,25
22,5%
2. Các
văn bản
truyền
thuyết đã
học.
Nhận ra
phương
thức biểu
đạt của
vb.
Hiểu
được
những
khía
cạnh
n.dung,
ý nghĩa
của kết
truyện.
Hiểu
được
nội
dung
ý
nghĩa
truyện.
Giải
thích
kết quả
sự việc.
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1/2
0,25
2,5%
2
1
10%
1/2
2
20%
1/2
3
30%
4,5
7,25
72,5%
3. Các
văn bản
truyện cổ
tích đã
học.
Nhớ được các
nhân vật, đặc
điểm nhân vật,
kiểu nhân vật
trong truyện.
Hiểu
được ý
nghĩa
của
truyện
(6b)
giải
được
các chi
tiết N.
Thuật
thần
(6b)
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
0,5
5%
(1/2
2
20%)
(1/2
3
30% )
1
0,5
5%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TS câu:
TSđiểm:
Tổng %
3
2
20%
1
1
10%
2
1
10%
1/2
2
20%
1/2
3
30%
7
10
100%
Đề kiểm tra 1 tiết Ng văn 6 - Đề 1
Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: (0,5đ) Trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Đặc điểm nào dưới đây không phải đặc điểm bản của truyền thuyết ?
A. Ước về sự chiến thắng cuối cùng của cái Thiện trước cái ác.
B. Yếu tố lịch sử.
C. Thái độ cách đánh giá của nhân dân về nhân vật và sự kiện lịch sử.
D. Yếu tố tưởng tượng ảo.
Câu 2: (0,5đ) Dòng nào dưới đây giải thích tại sao truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh
nhiều yếu tố hoang đường nhưng vẫn được xếp vào nhóm truyện truyền thuyết?
A. truyện phản ảnh thực tế về công cuộc đấu tranh chống lũ lụ gian khổ của
cha ông ta.
B. truyện gắn với thời đại Hùng Vương.
C. truyện thể hiện ước muốn sống yên ổn với thời tiết thuận hòa.
D. truyện bài ca chiến công của Sơn Tinh có công trị thủy.
Câu 3: (0,5đ ): Chọn một từ thích hợp trong các từ “giải thích”, “kết luận” , kể
lại” điền vào chỗ trống (...) trong câu văn dưới đây:
“Phần kết của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh nhằm................................... hiện
tượng lụt đồng bằng Bắc bộ nước ta xảy ra theo chu mỗi năm một lần.”
Câu 4: (0,5đ): Nối ý cột A với ý cột B để tạo nên nhận định đúng.
A
Nối
B
a. Tài năng của em thông
minh được bộc lộ
a - …...
1. thuộc kiểu nhân vật thông minh
trong truyện cổ tích.
b. Em thông minh
b - ……
2. qua các lần thử thách.
3. nhân vật phụ.
Câu 5 (1đ):
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đánh dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho phù hợp với các nhận định sau:
Nhận định
Đúng
Sai
A. Truyền thuyết thường yếu tố tưởng tượng ảo.
B. Truyện cổ tích thường giải thích nguồn gốc sự việc, địa danh.
C. Truyền thuyết thường kết thúc hậu.
D. Truyện cổ tích thường bắt đầu bằng từ ngày xưa”.
Phần II: Tự luận.
Câu 5 (1đ): Thế nào truyền thuyết? Văn bản “Sơn Tinh Thủy Tinh” viết theo
phương thức biểu đạt nào ?
Câu 6 (5đ): Trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, thể cho Thủy Tinh thắng Sơn
Tinh được không? sao?
- Ý nghĩa của sự việc hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh? Từ đó
cho biết ý nghĩa của truyện ?
Câu 7 (1đ): Viết đoạn văn ngắn (5 - 7 câu) nêu suy nghĩ của em về một nhân vật e
thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh?
Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 6 - Đề 2
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1 (0,5đ):
Dòng nào dưới đây nêu nhận xét không đúng về thể loại truyện cổ tích?
A. Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc.
B. Truyện thường đan xen những yếu tố hoang đường.
C. Lịch sử dân tộc được phản ánh sinh động chân thực qua những chi tiết
nghệ thuật ảo.
D. Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhận dân về chiến thắng cuối cùng của cái
thiện trước cái ác.
Câu 2: (0,5đ) Dòng nào dưới đây giải thích tại sao truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh
nhiều yếu tố hoang đường nhưng vẫn được xếp vào nhóm truyện truyền thuyết?
A. truyện bài ca chiến công của Sơn Tinh công trị thủy.
B. truyện gắn với thời đại Hùng Vương.
C. truyện thể hiện ước muốn sống yên ổn với thời tiết thuận hòa.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6

Bộ đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bộ đề hay và chất lượng cho các em học sinh tham khảo chủng cố kiến thức, ôn luyện rèn các dạng bài tập môn Ngữ văn, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Tổng hợp đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn bao gồm 2 đề thi có đáp án và bảng ma trận chi tiết với nội dung bám sát chương trình học là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản và trả lời các câu hỏi, làm các dạng bài tập viết văn, đọan văn ngắn.

Đánh giá bài viết
14 3.412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm