Bộ 23 đề ôn tập hè môn Toán lớp 6

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BỘ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 6
ĐỀ 1
Câu 1 (2.5đ): Thực hiện phép tinh (tính nhanh nếu có thể):
a)
14 13 35 5 8
3 6
19 17 43 19 43
b)
7
5
1
11
9
.
7
5
11
2
.
7
5
c)
)
13
3
5
7
4
2(
13
3
11
d)
4
1
3.
7
2
4
1
5.
7
2
Câu 2 (2đ): Tìm x
, (2 7) 135 0
1 2 1
,
2 5 5
,10 1 5
1
) 150% 2014
2
a x
b x
c x
d x x
Câu 3 (2đ): Một lớp 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá trung bình. Số học
sinh giỏi chiếm
1
5
số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng
3
8
số học sinh
còn lại
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp
Câu 4 (3đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho:
xOy = 30
0
; xOt = 70
0
.
a, Trong 3 tia Ox, Oy, Ot, tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
b, Tính góc yOt, Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?
c, Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt?
d, Gọi tia Oa là phân giác của góc mOt, tính góc aOy?
Câu 5 (0.5đ): So sánh
với 1
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 2
Câu 1: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu thể)
a)
25
7
.
13
11
+
25
7
.
13
2
-
25
18
c)
2 2 5 2
5 4 5 5
5 7 7 5
× + ×
b)
12
1
.
7
5
4
1
.
7
5
3
1
.
7
5
d)
2
2
1
12
5
:5,0
2
1
1%75
Bài 2 : ( 2 điểm ) Tìm x biết :
a)
8
3
6
1
x
b)
4
3
8
1
2
1
xx
c) 2 -
12
7
4
3
x
d)
1
3
1
4
3
:5,42 x
Câu 3: (2 điểm). Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả học kỳ I được xếp loại như sau:
Loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng
8
11
số học sinh trung bình;
còn lại xếp loại giỏi.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp
Câu 4: (3đ) Cho hai tia Oy, OZ nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ tia Ox sao
cho góc xOy = 75
0
, góc xOz = 25
0
.
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
b) Tính góc yOz
c) Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.
Câu 5: (1đ) Tính
2 3 2008
2009
1 2 2 2 ... 2
B
1 2
ĐỀ 3
Bài 1(1,5 điểm ) : Tính hợp lí.
a)
4
3
+
7
3
+
4
1
+
9
4
+
7
4
b)
7 4 7 7 7
. . 5
9 11 9 11 9
c)
21 2013 44 10 9
( ) ( )
31 6039 53 31 53
Bài 2 (3 điểm) Tìm x.
a) x + 30% x = -1,31) b)
1 1 5 5
: 9
2 3 7 7
x
c)
1 3 14 3
.
2 4 9 7
x
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
d)
3
1
12
7
6
5
x
e)
15
3x
3
1
f)
14
11
7
4
1.25,4
x
Bài 3(1,5điểm) Một ôtô đã đi 120km trong 3 giờ.Giờ thứ nhất ôtô đi được
1
2
quãng đường; Giờ thứ hai ôtô đi được
2
5
quãng đường còn lại. a) Tính
quãng đường ôtô đi trong mỗi giờ?
b) Quãng đường đi trong giờ thứ 3 chiếm mấy phần trăm cả đoạn đường?
Bài 4(3 điểm ) Cho hai góc kề bù
yOx
ˆ
zOy
ˆ
, biết
yOx
ˆ
= 120
0
a/ Tính
zOy
ˆ
b/ Gọi Ot là tia phân giác của
yOx
ˆ
.Tính
tOz
ˆ
c/ Tia Oy có là tia phân giác của
tOz
ˆ
không? Vì sao?
Bài 5 ( 1 điểm ) Tính
A =1+ 2 +3+ 4 +5 +...+99 +100
1 1 1 1 1 1
B = ...
2 6 12 20 30 9900
ĐỀ 4
Bài 1 (2,5 điểm) : Tính hợp
a)
7 18 4 5 19
25 25 23 7 23
b)
7 8 7 3 12
19 11 19 11 19
c)
2 4 2
8 3 4
7 9 7
d)
7 3 7 8 7
. . 1
9 11 9 11 9
e)
35
2
19
9
35
7
19
10
35
7
f) (-25) . 125.
4 .(-8). (-17)
g)
7
5
5
3
4
1
7
2
4
3
h)
7 8 7 3 12
. .
19 11 19 11 19
i)
5 7 5 7
19 : 26 :
8 2013 8 2013
k)
12
5
11
9
.
12
5
11
2
.
12
5
Bài 2 (2 điểm) Tìm x
a)
4
1
5
3
3
2
x
b)
2 1 1
.
3 5 10
x
c)
4
1
2
3
3
1
2
1
2 x
d)
4 1 1
5 2 10
x

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 6

Bộ 23 đề ôn tập hè môn Toán lớp 6 tổng hợp kiến thức và các dạng bài tập bài tập trong chương trình học môn Toán lớp 6, chuẩn bị cho chương trình học lớp 7 đạt kết quả tốt nhất. Quý thầy cô có thể sử dụng tài liệu để hướng dẫn các em ôn tập hoặc các em học sinh sử dụng tại nhà làm tài liệu tự học. 

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Và để chuẩn bị cho chương trình học lớp 7, các thầy cô và các em tham khảo: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 6, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 Xem thêm