Bộ đề ôn tập kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5

71 24.877

Bộ đề ôn tập kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 5 hiệu quả. Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 dưới đây giúp thầy cô và các bậc phụ huynh hướng dẫn các bạn ôn tập một cách chủ động và linh hoạt nhất. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán số 1

Bài 1:

a) Viết thương dưới dạng phân số.

8 : 15 =............. 7 : 3=............. 23 : 6=............. 25 : 29=............. 23 : 21 =.............

b) Viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

19 =............. 25=............ 32 =............. 45=............. 213 =.............

Bài 2 : Qui đồng mẫu số các PS sau:

Đề kiểm tra hki 2 môn Toán lớp 5

Bài 3: Tìm các PS bằng nhau trong các PS sau:
Đề kiểm tra hki 2 môn Toán lớp 5

Bài 4: Điền dấu >; < ; =
Đề kiểm tra hki 2 môn Toán lớp 5

Bài 5: Tính
Đề kiểm tra hki 2 môn Toán lớp 5
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Bài 6: Tìm x
Đề kiểm tra hki 2 môn Toán lớp 5
..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
Bài 7: Một quãng đường cần phải sửa. Ngày đầu đã sửa được 2/7 quãng đường, ngày thứ 2 sửa bằng so với ngày đầu. Ngày thứ ba sửa 35m thì hết. Tính quãng đường cần phải sửa?

Bài 8: So sánh hai PS theo hai cách khác nhau:
Đề kiểm tra hki 2 môn Toán lớp 5
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Bài 9: Viết các PS sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
Đề kiểm tra hki 2 môn Toán lớp 5
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Bài 10: Khối lớp 5 có 80 h ọc sinh, trong đó có 90/100 số HS thích học toán, có 70/100 số HS thích học vẽ. Hỏi có bao nhiêu em thích học toán? Bao nhêu em thích học vẽ?
..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
71 24.877
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán Xem thêm