Bộ đề ôn tập ở nhà môn Lịch sử lớp 4 - Nghỉ dịch Corona

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Lịch sử lớp 4

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Lịch sử lớp 4 - Nghỉ dịch Corona bao gồm nội dung ôn tập toàn bộ kiến thức học kì 1 và nửa đầu học kì 2 lớp 4 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức trong thời gian ở nhà nghỉ dịch bệnh Covid 19. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau:Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

(Từ bài “Nước Văn Lang” đến bài “Chiến thắng Chi Lăng”)

I. Phần trắc nghiệm Lịch sử lớp 4

1. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

a. Văn Lang.

b. Âu Lạc.

c. Việt Nam.

2. Vị vua đầu tiên của nước ta là?

a. An Dương Vương.

b. Vua Hùng Vương.

c. Ngô Quyền.

3. Thành tựu đặc sắc về phong trào của người dân Âu Lạc là gì?

a. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

b. Xây dựng thành Cổ Loa.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

4. Câu “Triệu Đà đã hoãn binh, cho con trai làm rể An Dương Vương” gợi cho em nhớ đến câu chuyện nào dưới đây.

a. Mị Châu - Trọng Thuỷ.

b. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.

c. Cây tre trăm đốt.

5. Chiến thắng vang dội nhất của nhân dân ta trước các triều đại phương Bắc là:

a. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.

b. Chiến thắng Bạch Đằng.

c. Chiến thắng Lí Bí.

6. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào?

a. 179 TCN

b. Mùa xuân năm 40

c. Cuối năm 40.

7. Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa?

a. Căm thù quân xâm lược tàn bạo.

b. Chồng của Trưng Trắc là Thi Sách bị Tô Định giết hại.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

8. Ai đã sang cầu cứu nhà Nam Hán?

a. Dương Đình Nghệ

b. Ngô Quyền

c. Kiều Công Tiễn

9. Ai là người lãnh đạo nhân dân ta chống lại quân Nam Hán?

a. Ngô Quyền.

b. Hai Bà Trưng.

c. Dương Đình Nghệ.

10. Trong trận chiến trên sông Bạch Đằng vào năm 938 Ngô Quyền đã chỉ huy quân dân ta dùng kế gì để đánh giặc?

a. Cắm cọc gỗ xuống sông Bạch Đằng, lợi dụng thủy triều lên xuống, nhử giặc vào bãi cọc và tiêu diệt.

b. Dùng thuyền nhẹ khiêu chiến, nhử giặc ra chỗ đá ngầm rồi tiêu diệt.

c. Cả 2 ý trên đều đúng.

11. Ngô Quyền lên ngôi vua năm nào?

a. 938

b. 939.

c. Cuối năm 939.

12. Em hiểu như thế nào về cụm từ 12 sứ quân?

a. Các thế lực địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng.

b. 12 sứ thần của các nước đến tham kiến vua.

c. 12 cánh quân xâm lược nước ta.

13. Đinh Bộ Lĩnh đã có công lao gì đối với đất nước?

a. Chỉ huy quân dân ta chống quân Tống xâm lược.

b. Tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

c. Cả 2 ý trên đều đúng.

14. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước ta là gì?

a. Lạc Việt.

b. Đại Việt.

c. Đại Cồ Việt.

15. Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

a. Đinh Liễn và Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nhà Tống xâm lược nước ta. Lê Hoàn được Thái hậu và quan, quân đồng lòng suy tôn lên làm vua.

b. Lê Hoàn đã giết hại Đinh Tiên Hoàng để lên ngôi vua.

c. Lê Hoàn đã đánh bại 12 sứ quân để lên ngôi vua.

16. Lê Hoàn lên ngôi vua lấy tên gọi là gì?

a. Lê Đại Hành.

b. Lê Long Đĩnh.

c. Lê Thánh Tông.

17. Vì sao vua Lý Thái Tổ dời đô về Đại La?

a. Vì đây là trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không bị ngập lụt.

b. Vì đây là vùng đất mà giặc không dám đặt chân đến.

c. Vì đây là vùng đất giàu có, nhiều của cải, vàng bạc.

18. Lý Thái Tổ dời đô về Đại La vào thời gian nào?

a. 1005

b. 1009

c. 1010

19. Sau khi dời đô về Đại La, vua Lý Thái Tổ đã đổi tên Đại La thành gì?

a. Hà Nội

b. Thăng Long

c. Đông Quan

20. Dưới thời Lý đạo Phật được truyền bá như thế nào?

a. Được truyền bá rộng rãi trong cả nước.

b. Chưa xuất hiện.

c. Mới xuất hiện nên truyền bá chưa rộng rãi.

21. Nhà Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào thời gian nào?

a. Năm 1068

b. Năm 1075.

c. Năm 981

22. Vị tướng nào có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai thắng lợi?

a. Lý Thường Kiệt

b. Lý Nhân Tông

c. Lý Bí

23. Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai, quân ta đã lập phòng tuyến trên sông nào?

a. Sông Bạch Đằng

b. Sông Hồng

c. Sông Như Nguyệt

24. Nhà trần được thành lập vào năm nào?

a. Đầu năm 1226.

b. Giữa năm 1226.

c. Cuối năm 1226

25. Vua Trần đặt chuông lớn ở thềm cung điện để làm gì?

a. Để dân đến đánh khi có điều gì cần xin, hoặc bị oan ức.

b. Để dân đến đánh khi có lễ hội.

c. Để tạo vẻ đẹp thêm cho cung điện.

26. Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước?

a. Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất.

b. Đắp lại đê điều, khai khẩn đất hoang.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

27. Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?

a. Để chống lũ lụt.

b. Để chống hạn hán.

c. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.

28. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang, nhà Trần lập ra chức quan gì?

a. Khẩn hoang sứ.

b. Khai hoang sứ.

c. Đồn điền sứ.

29. Nhà Trần đã thu được kết quả gì trong việc đắp đê?

a. Nền kinh tế công nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

b. Nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

c. Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

30. Khi quân Mông nguyên tràn vào nước ta vua Trần hỏi “nên hòa hay nên đánh” Câu trả lời “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của ai?

a. Trần Thủ Độ.

b. Trần Hưng Đạo.

c. Trần Quốc Toản.

31. Khi giặc Mông-Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

a. Rút khỏi kinh thành Thăng Long, để lại vườn không nhà trống.

b. Cho lính mai phục để tiêu diệt giặc.

c. Cho quân đánh trả và đã giành thắng lợi.

32. Quân Mông – Nguyên xâm lược nước ta mấy lần?

a. 2 lần

b. 3 lần

c. 4 lần

33. “Lá cờ thêu 6 chữ vàng” gắn liền với vị thiếu niên anh hùng nào trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?

a. Trần Hưng Đạo

b. Trần Khánh Dư

c. Trần Quốc Toản

34. Vào cuối thời Trần, vị quan nào đã dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước?

a. Chu Văn An

b. Hồ Quý Ly

c. Trần Nhật Duật

35. Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần vào năm nào?

a. Năm 1248

b. Năm 1400

c. Năm 1406

II. Phần tự luận Lịch sử lớp 4

1. Em hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần trong thời gian nào? Kinh đô đóng ở đâu? Đổi tên nước là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hồ Quý Ly đã làm gì để thay đổi tình hình đất nước? Em hãy nêu rõ những thay đổi đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Em hãy kể lại trận mai phục của quân ta tại ải Chi Lăng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chông quân Minh xâm lược?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Quân Lê Lợi đã dùng mưu gì để diệt giặc?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Lê lợi lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào, lấy niên hiệu là gì? mở đầu thời đại nào?

Tổng hợp phiếu và đề ôn tập nghỉ Corona lớp 4

Trên đây là toàn bộ kiến thức ôn tập môn Lịch sử lớp 4, các em học sinh tham khảo tải về chi tiết nội dung ôn tập trong thời gian nghỉ ở nhà do dịch bệnh Corona, tránh mất kiến thức khi học lại.

Đánh giá bài viết
31 1.340
Lịch sử lớp 4 Xem thêm