Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 được VnDoc sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì đạt kết quả cao.

Đề số 1

Phần I:

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 1 dm = ..................

A. 1cm B. 10 cm C. 100 cm D. 50 cm

2. 28 + 4 = .....................

A. 24 B. 68 C. 22 D. 32

3. Số liền sau của 99 là:

A. 97 B. 98 C. 99 D. 100

4. 6kg + 13 kg = ...............kg

A. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg

5. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90 B. 100 C. 99 D. 89

6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

A. 4 B. 9 C. 6 D. 5

7. 3l + 6l – 4l = ............l

A. 13l B. 14l C. 5l D. 4l

8. 87 – 22 = ................

A. 65 B. 56 C. 55 D. 66

Phần II:

1. Đặt tính rồi tính:

a. 36 + 36

b. 55 + 25

c. 17 + 28

d. 76 + 13

2. Số? (2 điểm)

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?

Đề số 2

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 80; 81;....;....;.....;....; 86

b/ 70;....;.....;.....;....;...; 64

Câu 2: Tính

7 + 8 = 10 + 2 = 8 + 4 = 9 + 4 =

Câu 3: Đặt tính rồi tính

27+ 15

50 + 9

Câu 4: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm

9 + 9.......19 2 + 9.......9 + 2

40 + 4......44 25 + 5........20

Câu 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

25+14=39  42+15=71 

60+40=90  25+45=70 □

Câu 6: Hình bên có:

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

......... hình tam giác

......... hình tứ giác

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dm = ......... cm 30 cm = ........ dm

5 dm = .........cm 70 cm = .........dm

Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

Đề số 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

48 + 25

5 + 29

38 + 39

35 + 14

Bài 2: Tính (2 điểm)

30 – 20 + 14 = ....... 28 kg + 14 kg = ...........

26 + 12 – 10 = ....... 36 kg + 22 kg = ...........

Bài 3: (2 điểm) Điền dấu >, < , =

16 + 25 ..... 25 + 16 31 + 10 ......50 – 20

43 – 32 ..... 20 56 ...... 20 + 36

Bài 4: Số ? (1 điểm)

1 dm = .......cm 30 cm = ......dm

5 dm = .......cm 80 cm = ......dm

Bài 5: (1 điểm)

Mai cân nặng 32 kg, Hằng cân nặng hơn Mai 4 kg. Hỏi Hằng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 6: (1điểm)

Thùng thứ nhất có 28 lít dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7: (0.5 điểm)

Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác.

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

Bài 8: (0.5 điểm)

Hình vẽ bên có .......hình chữ nhật

Bộ đề thi toán giữa học kì 1

Đề số 4:

Phần 1: Trắc nghiệm (3 đ). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là:

A. 10; 20; 30; 50

B. 10 ; 20; 30; 40

C. 0; 10; 20; 30

D. 20; 10; 30; 50

2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

90 ; …….. ; …….. ; 87 là:

A.91; 92 B. 88; 89 C. 89; 88 D. 98 ; 97

3. Hình vẽ bên dưới có:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

4. 90 cm = ….. dm . Số thích hợp viết vào chỗ …… là:

A. 10 B. 90 C. 80 D. 9

5. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

A. 20 chiếc B. 96 chiếc C. 30 chiếc D. 26 chiếc

6. 40 cm …… 40 dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. > B. < C. =

Phần 2: (7 đ) Tự luận

Bài 1: (2 đ) Đặt tính rồi tính

8 + 78 99 - 57 28 + 17 49 + 26

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 2: (1 đ) Tính

90 kg - 30 kg + 26 kg 67 cm + 15 cm

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3: (1 đ) Tìm Y

54 + Y = 79 Y + 27 = 59

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4: (2 đ) Thùng thứ nhất chứa 35 lít dầu. Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5: (1 đ) Số nào ?

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số Đề thi giữa kì 1 lớp 2:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt năm 2018 - 2019

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Đánh giá bài viết
95 82.371
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm