Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 được VnDoc, sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về các đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán này.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm)

Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Bài 2: (1 điểm)

Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà số cam. Số cam mẹ biếu bà là:

A. 21 quả cam B 12 quả cam C. 14 quả cam D. 7 quả cam

Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:

a) Số con thỏ: b) Số quả cam

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 4: (0,5 điểm)

6dm 4mm = .... mm

Số cần điền vào chỗ trống là:

A. 64 B. 60 C. 604 D. 640

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm
..................................................................................................................................
b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:
....................................................................................................................................
B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 x 3

36 x 4

93 : 3

84 : 4

Bài 2: (1 điểm)

Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu điểm mười?

Giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: (1 điểm)

Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Giải
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (1 điểm)

Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: "Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em sẽ được 8 quyển". Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở?


Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 2

PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1) Số 569 đọc là:

A. Năm trăm sáu mươi chín. C. Năm trăm sáu mươi năm.

B. Năm trăm chín mươi sáu. D. Năm mươi sáu chín.

Câu 2) Gấp 3 lít lên 5 lần thì được

A. 3lít + 5 = 8 lít C. 5lít – 3 = 2 lít

B. 3 lít x 5 = 15 lít D. 5 lít x 3 = 18 lít

Câu 3) 1/3 của 93 kg là

A. 18 kg C. 15 kg

B. 31 kg D. 11 kg

PHẦN II: Làm các bài tập sau

Câu 1) Đặt tính rồi tính:

310 + 40

422 - 114

25 x 3

48 : 2

Câu 2) Tìm x

a. x : 6 = 12

b. x × 4 = 84

Câu 3). Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán dược số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vải?

Câu 4). Hình bên có:

.........hình tam giác; Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

.........hình tứ giác.

Đánh giá bài viết
124 48.390
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm