29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2 NĂM 2018-2019
ĐỀ SỐ 1)
Bài 1: (1điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.
a) 216; 217; 218; ..........; ..............;
b) 310; 320; 330; ..........; ...............;
2/ (1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các ó sau từ đến lớn:
A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:
Đọc số
Viết số
Trăm
Chục
Đơn vị
Bảy trăm chín mươi
790
…………………………………………………….
935
Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1m = .........dm 519cm = …….m…....cm
2m 6 dm = ……..dm 14m - 8m = ............
Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
84 + 19
62 - 25
879 - 356
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bài 6. (0,5 điểm) Khoanh o chữ cái dưới nh được màu
3
1
số ô vuông.
Bài 7) Tìm x:(1 điểm)
a) x : 4 = 8
b) 4
x = 12 + 8
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A
B
C
D
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bài 8: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD n hình vẽ:
Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.
B ài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi
đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?
Bài giải
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2cm
3cm
4cm
6cm
D
A
B
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
ĐỀ SỐ 2)
ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN TOÁN– KHỐI 2
Bài 1 : Nối s thích hợp với ô trống: ( 1 điểm )
a) < 70
b) > 40
Bài 2 : Đặt tính rồi tính ( iểm )
52 + 27
………
………
………
………
54 19
………
………
………
………
33 + 59
………
………
………
………
71 29
………
………
………
………
Bài 3 : Tìm X ( 2 điểm )
a) X 29 = 32
………………
………………
b)X + 55 = 95
……………….
…………………
Bài 4:
a, ( 2 điểm ) Viết Tính(2đ)
5 x 4 +15=............................ 30 : 5 : 3 =...........................
7 giờ + 8 giờ=....................... 24km : 4=...........................
b, số thích hợp vào chỗ trống :
a) 5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm
b) 1m = ……… cm
60 cm = …….. dm
Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng bao nhiêu học
sinh?
Bài 6 ( 1 điểm).
- Trong hình bên:
…. hình tam giác
….. hình tứ giác
7. Hình bên bao nhiêu hình:
a) ……… tứ giác.
6 0
90
50
80
70
40
50
30

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Ngoài 29 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề ôn thi học kỳ 2 lớp 2 môn Toán:

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
369 116.892
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm