Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm 2018

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc bộ tài liệu: Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, với nội dung câu hỏi bài tập kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Chi tiết bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2017 -2018

ĐỀ KIỂM TRA: Môn: TOÁN_LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Cho hàm số y\ =4\sqrt{x^2-2x+3}+2x-x^2 đạt giá trị lớn nhất tại x1 và x2. Khi đó, tích x1x2 bằng?

A. -1.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 2. Điều kiện để điểm A nằm trên mặt cầu S (O; r ) là:

A. OA = r /2.

B. OA = 2r.

C. OA = r/3

D. OA = r.

Câu 3. Cho 0 < a < 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. 0 < ax < 1 khi và chỉ khi x > 0.

B. x1 < x2 khi và chỉ khi ax1 < ax2

C. ax > 1 khi và chỉ khi x < 0.

D. Trục hoành là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = ax

Câu 4. Cho hàm số y = -x3 + 3x +1. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. Trên khoảng (-1; +oo), f (x) có giá trị nhỏ nhất là 3.

B. Trên khoảng (-1; +oo), f (x) có giá trị lớn nhất là 3.

C. Trên khoảng (-1; +oo), f (x) có giá trị lớn nhất là -1.

D. Trên khoảng (-1; +oo), f (x) có giá trị nhỏ nhất là -1.

Câu 5. Số cạnh của một hình bát diện đều là:

A. 8.

B. 12.

C. 10.

D. 16.

Câu 6. Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d, (a < 0) luôn:

A. Không có điểm cực trị khi a < 0.

B. Có một tâm đối xứng.

C. Có hai đường tiệm cận.

D. Có hai điểm cực trị khi a > 0.

Câu 7. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ): y = x3 + 2x2 + x - 4 tại giao điểm của (C ) với trục Ox là:

A. y = x - 7.

B. y = 8x - 8.

C. y = 1.

D. y = 2x -1.

Câu 8. Các khoảng đồng biến của hàm số y = -x3 + 3x2 +1 là:

A. [0; 2].

B. (-oo; +oo).

C. (-oo;0); (2; +oo).

D. (0; 2).

Câu 9. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên khoảng (a;b) và x0 là một điểm trên khoảng đó. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu f '(x) dương tại x0 thì x0 là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

B. Nếu dấu của hàm số f '(x) đổi dấu từ dương sang âm khi x qua x0 thì x0 là điểm cực đại của đồ thị

C. Nếu dấu của số f '(x) đổi dấu từ âm sang dương khi x qua x0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm

D. Nếu dấu của thị hàm số f '(x) đổi dấu từ âm sang dương khi x qua x0 thì x0 là điểm cực tiểu của đồ

Câu 10. Cho khối chóp có thể tích bằng V, khi giảm diện tích đa giác đáy xuống 1/3 thì thể tích khối chóp lúc đó bằng:

A. V/3

B. V/4

C. V/5

D. V/6

------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kỳ 1 lớp 12, thi thpt quốc gia môn Toán mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.172
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm