Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020

Bộ đề thi giữa kì 1 Toán lớp 2 là tài liệu ôn thi lớp 2 giúp các thầy cô có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2 cho các em học sinh, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 1 dm = ………………

A. 1cm

B. 10 cm

C. 100 cm

D. 50 cm

2. 28 + 4 = …………………

A. 24

B. 68

C.22

D.32

3. Số liền sau của 99 là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

4. 6kg + 13 kg= ……………kg

A. 19kg

B. 29 kg

C. 18 kg

D. 20 kg

5. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90

B. 100

C. 99

D. 89

6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

A. 4

B. 9

C. 6

D. 5

7. 3l + 6l – 4l = …………l

A. 13l

B. 14l

C. 5l

D. 4l

8. 87 – 22 = …………….

A. 65

B. 56

C. 55

D. 66

Phần II:

1. Đặt tính rồi tính:

a. 36 + 36

b. 55 + 25

c. 17 + 28

d. 76 + 13

2. Số? (2 điểm)

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?

Bài giải

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 80;81;….;….;…..;….;86

b/ 70;….;…..;…..;….;…;64

Câu 2: Tính

7 + 8 =

10 + 2 =

8 + 4 =

9 + 4 =

Câu 3: Đặt tính rồi tính

27+15

50 + 9

Câu 4: Điền dấu (>, <,=) thích hợp vào chỗ chấm

9 + 9…….19

2 + 9…….9 + 2

40 + 4……44

25 + 5……..20

Câu 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

25 + 14 = 39 

42 + 15 = 71 

60 + 40 = 90 

25 + 45 = 70 

Câu 6: Hình bên có:

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

……… hình tam giác

……… hình tứ giác

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dm = ……… cm

30 cm = …….. dm

5 dm = ………cm

70 cm = ……...dm

Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

48 + 25

5 + 29

38 + 39

35 + 14

Bài 2: Tính (2 điểm)

30 – 20 + 14 = …….

28 kg + 14 kg = ………..

26 + 12 – 10 = …….

36 kg + 22 kg = ………..

Bài 3: (2 điểm) Điền dấu >, < , =

16 + 25 ….. 25 + 16

31 + 10 ……50 – 20

43 – 32 ….. 20

56 …… 20 + 36

Bài 4: Số ? (1 điểm)

1 dm = …….cm

30 cm = ……dm

5 dm = …….cm

80 cm = ……dm

Bài 5: (1 điểm)

Mai cân nặng 32 kg, Hằng cân nặng hơn Mai 4 kg. Hỏi Hằng cân nặng bao nhiêu Ki-lô-gam?

Bài làm

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Bài 6: (1 điểm)

Thùng thứ nhất có 28 lít dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 2 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài làm

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………

Bài 7: (0.5 điểm)

Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác.

Đề kiểm tra Toán lớp 2

Bài 8: (0.5 điểm)

Đề kiểm tra Toán lớp 2

Hình vẽ bên có …….hình chữ nhật

Nhằm đánh giá lại năng lực học tập của các em học sinh mời các em học sinh và quý thầy cô giáo cùng tham khảo 29 đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 2. Hi vọng, với đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 sẽ giúp các em có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Toán lớp 2, đồng thời giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc ra đi đề thi và giảng dạy trên lớp.

Bộ đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 2 trên có bài tập vận dụng kèm hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
47 38.388
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm