Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG THCS ……
ĐỀ KSCL GIỮA HỌC I TOÁN 7
Năm học: 2019 2020
Thời gian: 90 phút
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính 3
6
: 3
4
: 3
2
là:
A. 3
12
B. 3
8
C. 3 D. 1
Câu 2: Từ tỉ lệ thức
d
c
b
a
(
0,,, dcba
) ta thể suy ra:
A.
a d
c b
B.
d b
c a
C.
b d
c a
D.
c
b
d
a
Câu 3: Nếu
9x
thì x bằng:
A.
3
B.
81
C. 3 D.81
Câu 4: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Nếu
thì...
A. a c cắt nhau C. a c song song với nhau
C. a c trùng nhau D. a c vuông góc với nhau.
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Tính nhanh (nếu thể):
2 1 7
) .
3 3 8
a
3 2 20 11
)
17 13 17 13
b
5 5
1 1,25
12 23
)
11 11
2,2 275%
12 23
c
Bài 2: (1 điểm) Tìm x, biết:
2 5 10
) 1
3 7 3
a x
2
1 3
b) : 2 0,4
10 4
x
Bài 3: (1 điểm) Tìm hai số c, d biết:
10
31
c
d
d - c = -42
Bài 4: (1 điểm) Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C
trồng được 150 cây. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây
trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ l với 4; 5; 6.
Bài 5: (1 điểm) Tính số đo x, y, z
hình sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 6: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết Ea // Gb
0 0
105 ; 15 .aEF bGF
Chứng tỏ
EF FG
.
Bài 7: (0,5 điểm) Tìm GTNN của: B = -13 + |2,34 - 3x|
------------------------Hết------------------------
HƯỚNG DẪN BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
D
B
D
C
II. Tự luận
Bài
Đáp án
Biểu điểm
1
a,
3
8
0,5 đ
b, Sử dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc, kết quả 0
0,5 đ
c) Sử dụng tính chất phân phối, kết quả
5
11
0,5 đ
2
a, x =
16
9
0,5 đ
b, x =
1
8
hoặc x =
5
8
0,5 đ
3
10
31
c
d
=>
10 31
c d
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Kết quả: a = -20; b = -62
0,25 đ
0,75 đ
4
Gọi số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt a, b, c
(a, b, c
N*, cây)
Lập luận viết được dãy tỉ số bằng nhau
Tính
Kết luận: Số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: 40;
50; 60 (cây)
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
5
Lập luận tính được x = 100
0
Lập luận tính được y = 40
0
Lập luận tính được z = 45
0
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
6
Vẽ hình, viết GT, KL đúng
0,25 đ
Kẻ đường thẳng c đi qua F song song với Ea.
0,25 đ
0,5 đ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
3
2
4
4
3
2
1
B
A
d
b
a
Lập luận tính được:
0
0
0
75
15
90
cFE
cFG
EFG cFE cFG
=>
EF FG
0,5đ
0,5 đ
7
Lập luận được GTNN của B = -13 khi x = 0,78
0,25 đ
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 1
Môn: Toán 7 năm học 2019 - 2020
-
Thời gian làm bài 60 phút
Họ tên: …………………………………….
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Chọn câu trả lời đúng trong các phương án đã cho:
Câu 1: Số 0,5 số hữu tỉ nào sau đây cùng điểm biểu diễn trên trục s
A)
2
1
B)
2
1
C)
5
0
D)
2
1
Câu 2: Số nhỏ nhất trong các s -1;
2
3
; 0;
3
2
A) -1
B)
2
3
C) 0
D)
3
2
Câu 3: Kết qu của phép tính
6
1
3
2
A)
2
1
B)
9
1
C)
9
2
D)
9
1
Câu 4: Nếu a =
9
thì
A) a
{3}
B) a
{±3}
C) a
{81}
D) a
{±81}
Câu 5: Cho các đường thẳng a, b, c d biết a
b, b
c c//d. Khi đó kết luận
nào đúng?
A) a
c
B) a
d
C) b//d
D) a//d
Câu 6:
Đường thẳng d cắt hai đường thẳng song
song a b lần lượt tại hai điểm A, B như
hình vẽ. Khi đó kết luận nào sau đây
không đúng.
A) A
1
= A
3
B)
A
1
=
B1
C)
A
1
+
B
3
= 180
0
D) A
1
+ B
4
= 180
0
Câu 7: Cho
ABC các góc A, B, C tỉ lệ với 1:2:3. Khi đó
A)
A = 60
0
B)
B = 90
0
C)
A = 30
0
D)
C = 60
0
Câu 8: Trong tam giác vuông có hai c bằng nhau thì số đo mỗi góc ấy

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2019

VnDoc giới thiệu tới các bạn Bộ Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình ra đề thi, cũng như cho các em học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 7 khác nhau. Mời các em tham khảo.

Để các em học sinh có nguồn tài liệu phong phú và hữu ích để ôn luyện cho kì thi giữa kì 1 sắp tới cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo để ra đề thi, VnDoc giới thiệu bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn bám sát nội dung học trong nhà trường. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa kì sắp tới của mình. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020 có đáp án. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
274 40.344
Đề thi giữa kì 1 lớp 7 Xem thêm