Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

7 3.572
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên: .......................................................
Lớp: ......
ĐỀ ÔN TÂP GIỮA 1 LỚP 2 MÔN TOÁN
ĐỀ 1
Bài 1- Tính (3đ)
7 + 5 =….. 8 + 9 =….. 28 + 49 =….
27 + 8 =….. 44 + 9 =…. 9 + 4 =…..
15 + 37 + 0 =…….
…………………....
35 - 12 + 17 =…….
…………………….
97 - 43 + 38 = ……
……………………
Bài 2- Đặt tính tính (2đ)
9 + 80 63 + 37 35 -20 56 44
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Bài 3- Lớp 2A 13 bạn viết chữ đẹp. Lớp 2B có số bạn viết chữ đẹp nhiều hơn lớp 2A 18
bạn . Hỏi Lớp 2B bao nhiêu bạn viết chữ đẹp.? (2đ)
Bài làm
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Bài 4- Điền số thích hợp vào ô trống(2đ)
4 7 2 5 7 5
+ + + +
9 4 3 2
7 0 8 6 4 1
Bài-5 (1đ)
bao nhiêu hình tứ giác?
….. hình tứ giác
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên: .......................................................
Lớp: ......
ĐỀ ÔN TÂP GIỮA 1 LỚP 2 MÔN TOÁN
ĐỀ 2
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a- Tổng của 39 22
A/ 61 B/ 71 C/ 51
b- Hiệu của 39 19
A/ 20 B/ 30 C/ 29
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống
10 cm =……….. dm 9 dm = …….... cm
1 dm = ………... cm 20 cm = ………..dm
Bài 3: Tính
58 +26 + 4 = ………… 78 + 9 + 12 =…………
……………………………… ………………………….
35 + 15 -10 = ………… 60 - 10 + 17 =…………
……………………………… ………………………….
Bài 4: Điền dấu vào ô trống ( >, <, =)
45 + 27 48 +23 38 +8 50 - 10
9 + 6 - 3 14 45 40 +10
Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Hình vẽ bên:
a)
…………
.. hình tam giác
b) …………..hình t giác
Bài 6:
a) Quang cân nặng 29 kg. Minh cân nặng hơn Quang 4 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu
ki -lô- gam?
Bài giải
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................
b) Anh 14 tuổi. Em kém anh 3 tuổi. Hỏi Em bao nhiêu tuổi?
Bài giải
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.......................................................................................................................................................
...........................................................................
Bài 7: Hai số tổng bằng 47. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất thêm vào số hạng
thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Họ tên: .......................................................
Lớp: ......
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA I LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT
A-Đọc thầm bài “Mua kính” (Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 53), B-Ghi dấu X vào ô trống
trước ý trả lời đúng:
1- Cậu mua kính để làm gì?
Đeo kính cho giống người lớn.
Đọc được sách.
Nhìn cho rõ.
2-Vì sao bác bán kính phì cười?
Trẻ con cũng mua kính
Cậu bé này suy nghĩ ngộ nghĩnh quá.
Cậu bé này lười học.
3-Em sẽ khuyên cậu cần làm để đọc được chữ?
Chọn mua kính tốt hơn.
Đến trường học.
Phải chăm chỉ học.
4
Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu: Ai là gì?
Bác bán kính khuyên cậu bé.
Cậu bé đi mua kính.
Cậu bé học sinh chưa chăm học
5-Từ ngữ chỉ hoạt động:
cậu đeo kính
mua kính bác bán kính
không biết chữ ngạc nhiên

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 năm học 2018 - 2019 giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập, luyện tập và ra đề thi giữa học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Mời thầy cô cùng tham khảo và tải về.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt 2 giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố cách làm bài, củng cố kiến thức lớp 2, chuẩn bị cho bài thi giữa và bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
7 3.572
Đề thi giữa kì 1 lớp 2 Xem thêm