Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

41 20.860

 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, ôn tập các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao. 

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất: 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng câu 1 và câu 2:

Câu 1. 0,5đ Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km là:

a. 8 000 m2

b. 80 000 dm2

c. 800 000 m2

d. 80 000 000 m2

Câu 2. 0,5đ Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là:

a. 24 cm2

b. 126 cm2

c. 135 cm2

d. 720 cm2

Câu 3. 0,5đ Nối số đo ở cột A với số đo ở cột B sao cho phù hợp:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4. 0,5đ Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Một hình bình hành có diện tích \frac{8}{5}m2, chiều cao là \frac{2}{5} m. Cạnh đáy tương ứng của hình bình hành đó là……….

Câu 5. 0,5đ Ghi dấu so sánh vào ô trống:

3 km2 □ 300 000 m2

7 m2 □ 7000 dm2

Câu 6. 0,5đ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:.

- Góc nhọn lớn hơn góc tù □

- Góc nhọn bé hơn góc vuông □

- Góc vuông bằng 1/2 góc bẹt □

Câu 7. 2đ Tính:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 8. 2đ A. Tìm x:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

B. Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 9. 2 đ Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên?

Giải

Câu 10. 1 đ Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn \frac{1}{7}và bé hơn \frac{1}{2}.

>> Tham khảo: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1 và bài 2:

Học sinh thực hiện đúng mỗi câu được: 0,5 điểm.

Bài 1: d

Bài 2: c

Bài 3 và bài 4:

Học sinh ghi đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm.

Bài 3

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4: 4m

Bài 5: 3km2 > 300 000 m2

7m2 < 7000dm2

Bài 6: S – Đ – Đ

Bài 7:

Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 8A:

Học sinh làm đúng mỗi bước được: 0,5 điểm.

A. Tìm x:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Có thể ghi : Vì mẫu số 7 = 35 : 5 nên Tử số x = 40 : 5

x = 8

Bài 8B: Đúng hết thứ tự được 1 điểm.

B. Thứ tự xếp là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 9: Mỗi bước 0.5 điểm.

- Thiếu hoặc ghi sai đáp số, tên đơn vị trừ 0,5 điểm. (2 điểm)

Giải

Chiều rộng vườn rau là: 120 × \frac{2}{3}= 80 (m)

Diện tích vườn rau là: 120 × 80 = 960 (m2)

Số rau thu hoạch được là: 50 × 960 = 4800 (kg)

48000 kg tạ = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ

Bài 10: Mỗi bước 0.5 điểm.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 

MẠCH KIẾN THỨC

NỘI DUNG

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG

CẦN ĐÁNH GIÁ

 

 

 

SỐ CÂU

HỎI

CÂU

HỎI

HÌNH THỨC CÂU HỎI

TỔNG ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM

TỰ LUẬN

Nhận biết

Hiểu

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng phản hồi

 

SỐ HỌC

 

Bốn phép tính trên phân số

1

7

   

2

     

2

Tìm 5 phân số ở giữa hai phân số

1

10

         

1

1

Tìm x với phân số

1

8A

     

1

   

1

Tìm phân số của một số

1

10

0.5

           

Nhân với số có một chữ số

1

10

       

0.5

   

ĐO LƯỜNG

Chuyển đổi số đo khối lượng

Đổi số đo khối lượng trong giải toán.

2

1; 3

10

0,5; 0,5

0,5

         

1,5

So sánh số đo diện tích

1

5

 

0,5

       

0,5

Sắp xếp số đo độ dài

1

8B

       

1

 

1

HÌNH HỌC

 

Tìm cạnh đáy hình bình hành.

1

4

 

0,5

       

0,5

So sánh các loại góc

1

6

 

0,5

       

0,5

Tính diện tích hình chữ nhật

1

2

 

0,5

       

1,5

Giải toán diện tích hình chữ nhật.

 

10

       

0.5

 

0,5

     

2

2

2

1

2

1

10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) (M1). Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 có tận cùng là:

A. 0
B. 1
C. 2

Câu 2. (0,5 điểm) (M1). Trong các số 32743; 41561; 54567 số chia hết cho 3 là:

A. 32743
B. 41561
C. 54567

Câu 3. (0,5 điểm) (M1). Phân số nào dưới đây bằng \frac{3}{7}?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4. (0,5 điểm) (M1). Rút gọn phân số \frac{12}{28}ta được kết quả là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 5. (0,5 điểm) (M2). Kết quả của phép cộng \frac{2}{3}+\frac{1}{5}là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 6. (0,5 điểm) (M2). Cho số thích hợp để điền vào chỗ trống là \frac{8}{15}\times9=\frac{....}{5}:

A. 16

B. 24

C. 27

Câu 7. (0,5 điểm) (M1). Viết số thích hợp vào chỗ chấm: \frac{1}{4}thế kỉ = ...........năm

A. 25

B. 20

C. 22

Câu 8. (0,5 điểm) (M1). 45dm2 37cm2 = .............cm2

A. 4037

B. 4537

C. 400537

Câu 9. (0,5 điểm) (M2). Một hình chữ nhật có diện tích \frac{25}{16}m2, chiều dài \frac{15}{4}m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 10. (0,5 điểm) (M2). Cho hình bình hành có diện tích 525m2, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m

B. 35m

C. 25m

Câu 11. (0,5 điểm) (M3). Giá trị của biểu thức là \frac{5}{9}+\frac{3}{8}\times\frac{4}{9}:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 12. (0,5 điểm) (M3). \frac{5}{8}-\frac{1}{4}+\frac{3}{16}= .............. Số điền vào chỗ chấm là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm) Tính:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 14. (2 điểm) Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại: \frac{1}{3}số em của lớp đạt loại Giỏi, \frac{2}{5}số em của lớp đạt loại Khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Câu 15. (1 điểm). Tính

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

I. Hướng dẫn chấm: Bài kiểm tra cho theo thang điểm 10, không cho điểm 0

- Điểm của bài kiểm tra nếu là điểm thập phân thì được làm tròn. Ví dụ: 9,25 làm tròn 9; 9,5 làm tròn 10.

- Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế.

II. Đáp án, biểu điểm

Câu

Nội dung

Điểm

1

A

0,5

2

C

0,5

3

C

0,5

4

C

0,5

5

B

0,5

6

B

0,5

7

A

0,5

8

B

0,5

9

B

0,5

10

B

0,5

11

A

0,5

12

A

0,5

 

13

a,Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

0,5

b, Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

0,5

14

 

Bài giải

Phân số chỉ số em xếp loại Giỏi và Khá là

\frac{1}{3}+\frac{2}{5}=\frac{11}{15}(em)

0,25

 

0,5

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

1-\frac{11}{15}=\frac{4}{15}(em)

0,5

Số em xếp loại trung bình là

45\times\frac{4}{15}=12(em)

0,5

Đáp số: 12 em

0,25

15

 

a,

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

0,5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Tham khảo đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4:

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Đánh giá bài viết
41 20.860
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm