Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

87 125.838

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 là bộ đề thi định kì cuối học kì 1 mới nhất gồm môn Toán, Tiếng Việt có đáp án và bảng ma trận kèm theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đánh giá theo Thông tư 22 giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Đề kiểm tra cuối học kì I lớp 2 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 2 năm 2018 - 2019

Chủ đề

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng)

Mức4

(Vận dụng nâng cao)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học

Số câu

3

 

1

2

 

2

   

08

Số điểm

1.5

 

1

3

 

3

     

Tỉ lệ %

15%

 

10%

30%

 

30%

     

2. nh học

Số câu

1

           

1

 

Số điểm

0.5

           

1

 

Tỉ lệ %

5%

           

10%

 

Tổng số câu

4

 

1

2

 

2

 

1

 

4

3

2

1

10

Tổng số điểm

2

4

3

1

10

Tỉ lệ %

20%

10%

30%

10%

100%

PHÒNG GD&ĐT ……………………

Trường Tiểu học: .....................................

Họ và tên:………………………………..

Phân trường:……………………………..

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Toán lớp 2

Thời gian: 60 phút

 

 Điểm

..................................

 Lời nhận xét của giáo viên

.............................................................

.............................................................

Phần I: Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái ghi trước đáp án đúng nhất:

Câu 1: Số liền trước của 88 là:

A. 85               B. 86             C. 87            D. 89

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 7

A. 13 - 7            B. 13 - 6           C. 13 - 5           D. 13 - 4

Câu 3: “Năm mươi lăm đề - xi – mét” viết là:

A. 35 cm             B. 35dm          C. 55 cm           D. 55 dm

Câu 4: Thứ năm tuần này là ngày 20 tháng 12, vậy thứ năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 26          B. Ngày 27         C. Ngày 28         D. Ngày 29

Câu 5: Nêu tên ba điểm thẳng hàng:

Cho các điểm sau:

 

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 có ma trận và đáp án

A. Ba điểm A, O, D là ba điểm thẳng hàng

B. Ba điểm A, O, C là ba điểm thẳng hàng

C. Ba điểm C, O, D là ba điểm thẳng hàng

D. Ba điểm B, O, D là ba điểm thẳng hàng

II. Phần tự luận: Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a, 56 + 23               b, 8 + 56               c, 89 - 24                  d, 100 - 64

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 7: Tìm x:

a) 45 + x = 71                          b) 90 – x = 37

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 8: Trong phòng họp có 84 cái ghế, người ta mang ra khỏi phòng 18 cái ghế. Hỏi trong phòng họp đó còn bao nhiêu cái ghế?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: Điền dấu > < =

30 - 10 ........ 10                    35 + 5 ......... 38

60 + 20 .........79                    9 + 51 ........70

Câu 10: Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được ba hình tứ giác.

 Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 có ma trận và đáp án
Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Số liền trước của 88 là: (M1 – 0.5đ)

C. 87

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 7 (M1 – 0.5đ)

A. 13 - 7

Câu 3: “Năm mươi lăm đề - xi – mét” viết là: (M1 – 0.5đ)

D. 55 dm

Câu 4: Thứ năm tuần này là ngày 20 tháng 12, vậy thứ năm tuần sau là ngày nào? (M2 – 1đ)

B. Ngày 27

Câu 5: Nêu tên ba điểm thẳng hàng: (M1 – 0.5đ)

A. Ba điểm A, O, D là ba điểm thẳng hàng

II. Tự luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (M2 - 2đ)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 có ma trận và đáp án

Câu 7: Tìm x: (M3 – 1đ)

a) 45 + x = 71                          b) 90 – x = 37

x = 71 – 45                              x = 90 - 37

x = 26                                  x = 53

Câu 8: HS giải đúng bài toán có lời văn. (M3 – 2đ)

Bài giải:

Trong phòng họp đó còn số cái ghế là: (0, 5 điểm)

84 - 18 = 66 (cái ghế) (1 điểm)

Đáp số: 66 cái ghế (0, 5 điểm)

Câu 9: Câu 9: Điền dấu > < = (M2 – 1đ)

30 - 10 > 10                      35 + 3 = 38

60 + 20 > 79                     9 + 51 < 70

Câu 10: Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được ba hình tứ giác

(M4 – 1đ)

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 có ma trận và đáp án

(HS có thể kẻ theo cách khác để được hình có ba hình tứ giác.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm)

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

9

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

 

14

15

16

17

18

19

20

 

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

       

(tư, năm, sáu, bảy)

Ngày 5 tháng 9 là thứ …..

Câu 3: Tính (1 điểm)

18kg – 9kg =         52l – 4l =

37 + 5 =            64cm + 8cm =

Câu 4: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm: (1 điểm)

35 + 15 .... 80 – 10 - 15

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm)

Trong hình vẽ trên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 2 hình     B. 3 hình      C. 4 hình      D. 5 hình

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

24 + 16     37 + 55      97 – 9       51 – 28

Câu 7. Điền Đ hoặc S vào ô trống: (1 điểm)

A. 100 – 80 = 20 □

B. 10 + 5 – 7 = 9 □

C. 30 + 20 = 50 □

D. 12 – 4 – 2 = 7 □

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

a, x + 48 = 63              b, x – 24 = 16

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số. (1 điểm)

………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 2 học kì 1:

Câu 1. (1 điểm: mỗi phép tính nối đúng 0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 2. (1 điểm)

Ngày 5 tháng 9 là thứ bảy.

Câu 3: (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

18 kg – 9kg = 9kg 52l – 4l = 48l

37 + 5 = 43 64cm + 8cm = 72cm

Câu 4. (1 điểm) >

Câu 5. ( 1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm: mỗi phép tính đúng 0,25 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Câu 7. (1 điểm: mỗi ý đúng 0,25 điểm)

A- Đ; B-S; C- Đ; D - S

Câu 8. (1 điểm: mỗi câu đúng 0,5điểm)

a, x + 48 = 63

x = 63 – 48

x = 15

b, x – 24 = 16

x = 16 + 24

x = 40

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải:

Số con gà nhà cô Tư nuôi là: (0,25 điểm)

100 – 17 = 83 (con gà) (0,5 điểm)

Đáp số: 83 con gà. (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm)

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 (0,25 điểm)

Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0,25 điểm)

Hiệu là: 10 – 9 = 1 (0,5 điểm)

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Mạch kiến thức

 

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

   

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1. Số học:

- Các dạng phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

Số câu

1

1

1

1

1

1

 

1

7

 

Câu số

1

3

4

6

7

8

 

10

7

 

Số điểm

1

1

1

1

1

1

 

1

7

2. Các đơn vị đo thời gian:

- Ngày, tháng, giờ.

Số câu

1

             

1

 

Câu số

2

             

1

 

Số điểm

1

             

1

3. Hình học:

- Nhận diện hình chữ nhật, hình tứ giác, đường thẳng.

Số câu

   

1

         

1

 

Câu số

   

5

         

1

 

Số điểm

   

1

         

1

4. Giải các bài toán có lời văn: - Giải và trình bày lời giải các bài toán bằng 1 phép tính cộng, trừ hoặc BT về ít hơn, nhiều hơn.

Số câu

         

1

   

1

 

Câu số

         

9

   

1

 

Số điểm

         

1

   

1

Tổng số câu

03

03

03

01

10

Tổng số điểm

03

03

03

01

10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học kì 1 năm 2018 - 2019 môn Tiếng Việt 2

Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức

Các mức độ kiến thức

Tổng

Mức 1
(Nhận biết)

Mức 2
(Thông hiểu)

Mức 3
(Vận dụng)

 

Mức 4
(Vận dụng nâng cao)

Chủ đề 1.

Đọc hiểu văn bản

Câu số

Câu số

Câu số

Câu số

 

Số câu

2

2

1

 

5

Số điểm

1

2

1

 

4

Tỉ lệ %

10%

20%

10%

 

40%

Chủ đề 2.

Kiến thức Tiếng Tiệt

         

Số câu

   

1

1

2

Số điểm

   

1

1

2

Tỉ lệ %

   

10%

10%

20%

Tổng số câu

2

2

2

1

7

Tổng số điểm

1

2

2

1

6

Tỉ lệ %

10%

20%

20%

10%

60%

 

PHÒNG GD&ĐT ………………………

Trường Tiểu học: .....................................

Họ và tên:………………………………..

Phân trường:……………………………..

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Tiếng Việt lớp 2

Thời gian: 60 phút

 

Điểm

Điểm đọc: ….

Điểm viết: ….

Điểm chung: …

Lời nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

I. Kiểm tra đọc (10 điểm):

1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói. (4 điểm)

GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh theo các chủ điểm đã học.

2. Kiểm tra đọc hiểu: (6 điểm)

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Câu chuyện bó đũa

1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.

2. Thấy các con không thương yêu nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thông thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẽ ra thì yếu, hợp lị thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

Theo Ngụ ngôn Việt Nam

* Dựa vào nội dung bài đọc em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập:

Câu 1: Lúc nhỏ, những người con sống như thế nào? (M1 – 0.5đ)

A. Hay gây gổ.

B. Hay va chạm.

C. Anh em không quan tâm đến nhau.

D. Sống rất hòa thuận.

Câu 2: Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa? (M1 – 0.5đ)

A. Tại vì họ chưa dùng hết sức để bẻ.

B. Tại vì không ai muốn bẻ cả.

C. Tại vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ.

D. Tại vì bó đũa được làm từ sắt.

Câu 3: Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì ? Cả bó đũa được ngầm so sánh với gì? (M2 - 1đ)

A. Mỗi chiếc đũa được ngầm so sánh với bốn người con. Cả bó đũa được ngầm so sánh với một người con.

B. Mỗi chiếc đũa được ngầm so sánh với một người con. Cả bó đũa được ngầm so sánh với tất cả bốn người con.

C. Mỗi chiếc đũa hay cả bó đũa đều được ngầm so sánh với một người con.

D. Mỗi chiếc đũa hay cả bó đũa đều được ngầm so sánh với bốn người con.

Câu 4: Người cha muốn khuyên bảo các con điều gì? (M2-1đ)

A. Các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

B. Các con cùng hợp sức lại để bẻ gãy bó đũa.

C. Các con sống không cần quan tâm đến nhau. Đèn nhà ai nhà nấy rạng.

D. Các con cần biết quan tâm đến nhau hơn.

Câu 5: Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì? (M3 – 1đ)

.................................................................................................................…

.....................................................................................................................

Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với từ “nhanh nhẹn” (M3 – 1đ)

.....................................................................................................................

Câu 7: Em đã làm những công việc gì để giúp đỡ bố mẹ khi ở nhà? (M4 – 1đ)

.................................................................................................................…

.....................................................................................................................

II. Kiểm tra viết:

1. Chính tả: Nghe - viết: (4 điểm)

Bé Hoa

Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.

2. Tập làm văn: (6 điểm)

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về gia đình em.

Câu hỏi gợi ý:

a) Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

b) Nói về từng người trong gia đình em.

c) Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

>>> Tham khảo thêm: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2018 - 2019 - Số 2

Đáp án và cách cho điểm Tiếng Việt lớp 2:

I. Kiểm tra đọc (10 điểm):

1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói.(4 điểm)

Tùy theo mức độ đọc và trả lời của HS mà GV cho điểm theo quy định trong chuẩn KT- KN.

2. Kiểm tra đọc hiểu: (6 điểm)

Câu 1– 0.5 điểm

Câu 2 – 0.5 điểm

Câu 3 – 1 điểm

Câu 4 – 1 điểm

D

C

B

A

Câu 5: (1 điểm)

- HS trả lời theo ý của mình.

Câu 6. (1 điểm)

- Chậm chạp

Câu 7. (1 điểm)

- HS trả lời theo ý của mình.

II. Kiểm tra viết: (10 điểm)

1. Viết chính tả. (4 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu (1 điểm).

-Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi).(1 điểm)

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp (1 điểm)

2. Tập làm văn: (6 điểm)

- Nội dung (ý): 3 điểm

HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

- Kĩ năng: 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt

A. Phần đọc: (10 điểm)

I . Đọc thành tiếng: (3 điểm)

Giáo viên cho học sinh bốc thăm, sau đó các em sẽ đọc thành tiếng (mỗi học sinh đọc một đoạn hoặc cả bài trong sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập 1 khoảng 1 phút 50 giây – 2 phút 10 giây) và trả lời câu hỏi do giáo viên chọn theo nội dung được quy định sau:

Bài 1: “Sự tích cây vú sữa” đọc đoạn: “Ở nhà cảnh vật vẫn như xưa … ngọt thơm như sữa mẹ.” (trang 96)

Bài 2: “Bé Hoa”; đọc đoạn: “Bây giờ… mẹ vẫn chưa về.” (trang 121).

Bài 3: “Bà cháu”: Sách Tiếng Việt tập 1 (trang 86) đoạn: Ngày xưa ở làng kia... bao nhiêu là trái vàng, trái bạc.

II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (7 điểm)

Câu chuyên bó đũa

1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.

2. Thấy các con không thương yêu nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thông thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẽ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM

* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập:

Câu 1: (1 điểm) Lúc nhỏ, những người con sống như thế nào?

A. Hay gây gổ.

B. Hay va chạm.

C. Sống rất hòa thuận.

Câu 2: (1 điểm) Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?

A. Cho tiền .

B. Cho mỗi người con một bó đũa.

C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Câu 3: (1 điểm) Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.

B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy.

C. Dùng dao chặt gãy bó đũa .

Câu 4: (1 điểm) Câu: “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu gì?

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?

Câu 5: (1 điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

Quanh ta mọi vật mọi người đều làm việc.

Câu 6: (1 điểm) Người cha đã bảo các con mình làm gì?

Câu 7: (1 điểm) Người cha muốn khuyên các con điều gì?

B. Phần viết: (10 điểm)

I. Viết chính tả: (5 điểm) (15 phút)

(Nghe – viết) bài: “Con chó nhà hàng xóm” (Sách Tiếng việt 2, tập 1, trang 128 và 129, viết đoạn từ: “Ngày hôm sau … và nô đùa”.

Con chó nhà hàng xóm

Ngày hôm sau, bác hang xóm dẫn Cún sang với Bé. Bé và Cún càng thân thiết. Cún mang cho Bé khi thì tờ báo hay cái bút chì, khi thì con búp bê …Bé cười, Cún sung sướng vẫy đuôi rối rít. Thỉnh thoảng Cún muốn chạy nhảy và nô đùa.

II/ Phần tập làm văn: (5 điểm) (25 phút)

Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) kể về gia đình em, dựa theo gợi ý dưới đây:

a) Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

b) Bao nhiêu tuổi, hiện đang đi học hay làm nghề gì?

c) Nói về từng người trong gia đình em?

d) Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

Hướng dẫn chấm và lời giải đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2:

A. Phần đọc: (10 điểm)

I . Đọc thành tiếng: (3.0 điểm) có thể phân ra các yêu cầu sau:

1/ Đọc đúng tiếng, đúng từ: (1 điểm)

Đọc sai dưới 6 tiếng: (0,75.điểm); đọc sai 6-8 tiếng: 0.5 điểm; sai từ 9-11 tiếng: 0.25 điểm; đọc sai từ 12-15 tiếng không ghi điểm.

2/ Ngắt nghỉ hơi đúng ở dấu phẩy, nghỉ hơi đúng ở dấu chấm (không sai quá 2 dấu câu): 0,5 điểm.

Không ngắt nghỉ đúng ở 3-5 dấu câu: 0.25 điểm

Không ngắt nghỉ hơi đúng từ 6 dấu câu trở lên: không ghi điểm.

3/ Tốc độ đọc: đạt tốc độ quy định: 0,5 điểm

Nếu thời gian mỗi lần đọc vượt hơn so với quy định là 1 phút: ghi 0.5 điểm.

4/ Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: 1.0 điểm

Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: ghi 0.5 điểm.

II/ Đọc thầm, trả lời câu hỏi và bài tập: (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Lúc nhỏ, những người con sống như thế nào?

C. Sống rất hòa thuận.

Câu 2: (1 điểm) Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?

C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Câu 3: (1 điểm) Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.

Câu 4: (1 điểm) Câu: “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu gì?

B. Ai làm gì?

Câu 5: (1 điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau: 

Quanh ta, mọi vật mọi người đều làm việc.

Câu 6: (1 điểm) Người cha đã bảo các con mình:

- Người cha bảo các con, nếu ai bẻ gãy được bó đũa ông sẽ thưởng cho túi tiền

Câu 7: (1 điểm) Người cha muốn khuyên các con điều:

Anh em trong nhà phải biết yêu thương đùm bọc đoàn kết với nhau. Đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Chia rẽ thì sẽ yếu đi.

B. Phần viết: (10 điểm)

I/ Chính tả: (5 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi (hoặc chỉ mắc 1 lỗi) chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đúng đoạn văn: ghi 5 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0.5 điểm.

- Nếu chữ viết không rõ ràng; sai lẫn độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn : trừ 0.5 điểm cho toàn bài.

II. Tập làm văn: (5 điểm)

- Bài được ghi điểm 5 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Viết được một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu hoặc dài hơi kể về gia đình của em theo gợi ý của đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể ghi một trong các mức điểm sau: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

   

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

 

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung bài đọc bài: Câu chuyện bó đũa

Số câu

2

 

1

 

1

   

1

4

1

 

Số điểm

 

 

   

Kiến thức kỹ năng Luyện từ & Câu: Đặt câu theo mẫu “ Ai làm gì?, điển dấu phẩy

Số câu

     

1

 

1

     

2

 

Số điểm

     

 

     

Tổng

Số câu

2

 

1

1

1

1

 

1

4

3

 

Số điểm

 

 

Ma trận câu hỏi đề kiếm tra môn Tiếng Việt cuối kì I học lớp 2

Số TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1

Anh em

Số câu

4

   

1

5

   

Câu số

1,2,3,6

   

7

 

2

Luyện từ và câu đặt câu thuộc chủ đề: Cha mẹ, Anh em

Số câu

 

1

1

 

2

   

Câu số

 

4

5

   

Tổng số câu

4

1

1

1

7

 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Đề ôn tập học kì 1 lớp 2 mới nhất:

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 2 Tiếng Việt lớp 2 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đánh giá bài viết
87 125.838
Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm