Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án

2 745
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 7 MÔN TOÁN
ĐỀ SỐ 1
PHÒNG GD & ĐT NHƯ THANH
TRƯỜNG THCS THANH KỲ
KIỂM TRA HỌC I
NĂM HỌC 2018 2019
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
I - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
STT
Cấp độ
Chủ đề KT
TỰ LUẬN
Tổng
Nhận biết
Vận dụng
thấp
cao
1
Số hữu tỷ
Số thực
Vận dụng các tính chất
của tỉ lệ thức và của
dãy tỉ số bằng nhau để
giải bài tập liên quan
Số câu
1
1
4
Số điểm
2,5
0,5
4,0
Tỉ lệ %
25%
5%
40%
2
Hàm số
và đồ thị
Số câu
2
Số điểm
2,5
Tỉ lệ %
25%
3
Tam giác
Vẽ hình
Vận dụng các trường
hợp bằng nhau của tam
giác để chứng minh các
đoạn thẳng bằng nhau,
các góc bằng nhau.
Số câu
2
3
Số điểm
0.5
2
3.5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tỉ lệ %
5%
20%
35%
Cộng
Số câu
3
1
9
Số điểm
0.5
4,5
0,5
10
Tỉ lệ %
5%
45%
5%
100%
II- ĐỀ KIỂM TRA :
Bài 1: (1,5 điểm)
Thực hiện tính(tính nhanh nếu có thể)
a)
3
2
33
7
15
3
2
29
7
15
b)
9
4
3:
7
3
2
Bài 2: (2,5 điểm)
Cho hàm số y = f(x) = -2x
a) Vẽ đồ thị của hàm số
b) Tính f(3),f(0).
Bài 3: (2 điểm) Số học sinh lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 17; 18; 16. Biết rằng tổng số
học sinh của cả ba lớp là 102 học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp
Bài 4:(3,5 điểm)
Cho
ABC vuông tại A.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D.Trên cạnh BC lấy
điểm H sao cho BH = BA.
a) Chứng minh
ABD =
HBD.
b) Chứng minh DH
BC
c) Giả sử
C = 60
0
.Tính số đo
ADB
Bài 5: (0,5 điểm)
Cho a,b,c là 3 số thực dương thỏa mãn
b
bac
a
acb
c
cba
Tính giá trị của biểu thức M =
b
c
c
a
a
b
111
…………. ………………………….
III ỚNG DẪN CHẤM :
Bài
Lời giải
Điểm
Bài 1:
(1,0 điểm)
b) =
7
60
........
3
2
33
3
2
29
7
15
c)=
21
13
.......
3
2
9:
7
3
0,5
0,5
Bài 2:
(2,5 điểm)
a)Vẽ đồ thị của hàm số
b)f(3) = -2x3 = -6;
f(0) = -2x0 = 0 .
1,5
0,5
0,5
Bài 3:
(2,5 điểm)
Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lược là a, b, c.
Vì số học sinh tỉ lệ với 17, 18, 16 ta có:
0,5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a
17
=
b
18
=
c
16
a + b + c = 102
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
a
17
=
b
18
=
c
16
=
a+b+c
17+18+16
=
102
51
= 2
Với
a
17
= 2 => a = 34
Với
b
18
= 2 => b = 36
Với
c
16
= 2 => c = 32
Vậy số học sinh của ba lớp 7A là 34; 7B là 36; 7C là 32
(học sinh)
0,5
0,5
0,5
0,5
Bài 4:
(3,5 điểm)
Hình vẽ
GT,KL
a)
ABD và
HBD có
AB = BH (gt)
ABH =
DBH ( BD là phân giác của
BAC – gt)
Chung cạnh BD
=>
ABD =
HBD (c.g.c)
b) Có
ABD =
HBD
=>
BAD =
BHD(2 góc tương ứng)
BAD = 90
0
=>
BHD = 90
0
=> DH
BC
c) -
ABC vuông tại A =>
BAC +
C = 90
0
C = 60
0
=>
BAC = 30
0
- BD là tia phân giác của BAC
=>
ABD =
BAC :2 = 15
0
-
ABD vuông tại A
=>
ABD +
ADB = 90
0
=>
ADB = 90
0
- 15
0
= 75
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Bài 5:
(0,5 điểm)
Với a,b,c >0.áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
0,25
A
B
C
D
H
/

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án 

VnDoc xin giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán với 6 đề thi khác nhau có đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng như các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 được VnDoc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước từ những năm khác nhau, nhằm mang tới nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau. Chúc các em học tốt.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán có đáp án. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 745
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm