Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

76 78.861

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 là bộ đề thi định kì cuối học kì 1 môn Toán được VnDoc tổng hợp bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi cùng đáp án.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Vĩnh Bình năm 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Bắc Hải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 số 1

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 1. Gấp 32 lên 4 lần, ta được:

a. 128     b. 156      c. 182

Câu 2. 5 hm4 dam ....... 500 m

a. >      b. <       c. =

Câu 3. Số lớn là 45, số bé là 5. Số bé bằng .... Số lớn:

a. 9 lần      b. 1/9       c. 40cm

Câu 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ:

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

a. 2 giờ 10 phút
b. 10 giờ 10 phút
c. 10 giờ 2 phút

PHẦN 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

8g x 6 =

72m : 9 =

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 232 + 158

b/ 704 - 353

c/ 207 × 4

d/ 345 : 5

Câu 3. Tính:

45 : 5 × 3

X : 8 = 104

Câu 4. Một quyển truyện dày 328 trang. Bạn Lan đã đọc được ¼ số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới hết quyển truyện?

Câu 5:

Hình bên có:

 Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

.........hình tam giác

.........hình tứ giác

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 học kì 1 số 2

Bài 1. Các bài tập dưới đây có kèm theo 4 câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987     B. 897     C. 789      D. 978

Câu 2: Kết quả của phép tính 567 – 367 là:

A. 204 B. 200 C. 300 D. 304

Câu 3: Kết quả của phép chia 35 : 4 là:

A. 9      B. 9 (dư 2)      C. 9 (dư 3)       D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính: 153 × 5 = ?

A. 565       B. 555      C. 765       D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209      B. 290 cm       C. 209 m    D. 209 cm

Câu 6: Năm nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi       B. 21 tuổi    C. 22 tuổi       D. 24 tuổi

Bài 2. Tính giá trị biểu thức: (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2   b. 123 × (82 – 80)
.................... ......................
.................... ......................

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải xanh, số mét vải đỏ bán được bằng 1/2 số mét vải xanh. Hỏi cửa hàng đó đã bán được tất cả bao nhiêu mét vải xanh và đỏ?

Bài giải

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =.................

b) 250 : 5 =..................

>> Đề thi mới nhất: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2017 - 2018 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1. Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

A. 6       B. 60      C. 600

Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:

A. 54      B. 55       C. 56

Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8cm = .... cm.

A. 38       B. 380       C. 308

Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
A. 2
B. 3
C. 4
C. D

Bài 5. 124 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 362     B. 372     C. 374

Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số......?

A. 20     B. 25       C. 30

II: Phần tự luận (6 điểm)

Bài 7. Đặt tính rồi tính

a) 125 + 238

b) 424 - 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

Bài 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?

Bài 9. Tính nhanh:

a) 4 x 126 x 25

b) (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Ngoài đề thi môn Tiếng Việt bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 của chúng tôi. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 3 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
76 78.861
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm