Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

20 13.145

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội bao gồm đề ôn tập và mẫu đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập, khái quát lại toàn bộ hệ thống kiến thức, nắm được cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 đạt kết quả cao.

Bộ đề thi môn Toán lớp 5 này bao gồm 3 đề ôn tập và 4 đề kiểm tra chi tiết tương ứng với các phần kiến thức trong năm học cho các em học sinh tham khảo luyện tập. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề chi tiết.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 9

Đánh giá bài viết
20 13.145
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm