Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THDT Nội trú, Sơn La năm 2015 - 2016

1 4.259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THDT Nội trú, Sơn La năm 2015 - 2016 gồm 2 đề thi và đáp án đi kèm. Đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8, giúp các bạn ôn thi chuẩn bị cho kì thi học kỳ 1 sắp tới diễn ra một cách thành công và đạt điểm số cao.

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 8 trực tuyến

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Quận 11, TP. Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Hoa Lư, Vạn Ninh năm 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2015 – 2016

Môn Thi: Toán lớp 8 (đề 1)

Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1 (3 điểm):

a. Phát biểu định nghĩa phân thức đại số. Hãy nêu tính chất cơ bản của phân thức.

b. Lấy 1 ví dụ về phân thức và cho biết tử thức và mẫu thức của phân thức đó.

Câu 2 (2 điểm):

a. Nhắc lại định nghĩa hình bình hành.

b. Hãy giải thích tại sao tứ giác ABCD sau là hình bình hành?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Câu 5 (1 điểm):

Cho tứ giác ABCD, các điểm M, N, D', E lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Hãy chứng minh tứ giác MND'E là hình bình hành.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Đánh giá bài viết
1 4.259
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm