Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

9 4.228
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
      
Năm học 2018-2019
    
(Thời gian: 40 phút không kể giao đề)

Họ tên: ................................................….. Lớp: 2........ Số phách..............
Trường : Tiểu học …..
        
 : Những hình vẽ nh trên màn hình nền y tính được gọi gì? (1 điểm)
 Các biểu tượng . Các hình tròn . Các hình vuông
 : Bàn phím dùng để làm gì? (1 điểm)
 Vẽ chữ . chữ . Chữ
 : Bàn phím mấy hàng phím chính ? (1 điểm)
 5 Hàng phím . 4 Hàng phím . 3 Hàng phím
: Hàng phím sở đặc điểm gì? (1 điểm)
 4 phím gai . 3 phím gai . 2 phím gai
  Phím dài nhất trong bàn phím là: (1 điểm)
. Phím cách  Phím Shift  Phím Enter
  Muốn khởi động phần mềm Word em chọn biểu ợng nào? (1 điểm)

 
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.  .
 Để màu em sử dụng công cụ nào dưới đây? (1 điểm)
  .
  Hãy nối cột A tương ứng với cột B ( 3 điểm)
Cột A
Cột B
Di chuyển
Vẽ đường cong
màu
Cục tẩy
Vẽ đoạn thẳng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

  …………
 ………………….
   
      
   
  
Thời gian: 40 phút
 

 
…………………………………………
…………………………………………
 
 
  :   Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.
                
A. 10 B. 9 C. 8
            
A. Q W E R T Y U I O P
B. A S D F G H J K L
C. Z X C V B N M
             
         
A. Hoc5 tot71
B. Hoc6 tot81
C. Hoc5 tot61
            
A. Chọn nút Start -> All Program -> Accessories ->
B. Chọn nút Start -> All Program -> Accessories ->
C. Chọn nút Start -> All Program -> Accessories ->
ĐỀ B
Câu 1:
....../0.5 đ
Câu 2:
....../0.5 đ
Câu 3:
....../0.5 đ
Câu 4:
....../0.5 đ

Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tin Học

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 gồm các kiến thức trọng tâm giúp các em học sinh nắm được các nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 2 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 2 hoặc các bài tập Tiếng Anh lớp 2, bài tập nâng cao Tiếng Việt 2bài tập nâng cao Toán 2 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
9 4.228
Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm