Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7

156 37.960
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 1
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC II
Năm học: 2014 - 2015
MÔN: ĐỊA - Lớp 7
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (3,0 điểm) NAFTA gì? Thời gian thành lập, các nước thành viên, mục đích
của tổ chức này vai t của Hoa kì?
Câu 2: (3,5 điểm) Tnh bày đặc điểm tự nhiên của các nước châu Đại Dương? Giải
thích sao phần lớn diện tích lục địa Ô-xtray-li-a hoang mạc?
Câu 3: (3,5 điểm)
Dựa vào 2 biểu đồ nhiệt độ lượng mưa sau:
a. So sánh s khác nhau về chế độ nhiệt lượng mưa giữa khí hậu ôn đới lục địa
ôn đới hải dương châu Âu rút ra nhận xét?
b. Giải thích sao khí hậu phía Tây Châu Âu k hậu ấm áp và mưa nhiều hơn
phía Đông?
ĐỀ CHÍNH THỨC
Ôn đới lục địa( L.B Nga)
Ôn đới hải dương( Pháp)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD& ĐT CAM LỘ
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC 2
Năm học: 2014-2015
Môn: Địa - Lớp 7
- NAFTA là: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ
- Thời gian thành lập: năm 1993
- Các thành viên: Canada, Hoa Kỳ, Mêhicô
- Mục đích:
+ Kết hợp thế mạnh của 3 nước. Nhằm tạo nên thị trường chung rộng
lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.
- Hoa Kì vai trò to lớn chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vốn
đầu nước ngoài vào Mêhicô, n 80% kim ngạch xuất khẩu của
Canada.
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
1,0 đ
0,5 đ
- Khí hậu: Phần lớn các đảo, quần đảo có KH nóng ẩm, điều hoà, mưa
nhiều. Rừng rậm nhiệt đới phát triển.
+ Quần đảo Niu-di-len KH ôn đới.
+ Phần lớn lục địa Ô-xtray-li- a KH khô nóng.
- Địa hình: Gốm 3 khu vực:
+ Phía Đông: hệ thống núi tr Trường sơn Ô-xtray-li- a
+ giữa: đồng bằng
+ Phía y: cao nguyên thấp
- Động vật: Nhiều loài rất độc đáo: thú túi, cáo mỏ vịt…
* Giải thích:
- đường chí tuyến Nam đi qua chính giữa lục địa nên quanh năm
chịu tác động khối k chí tuyến khô không gây mưa.
- Phía đông dòng biển nóng đi qua mang nhiều hơi ẩm nhưng vào đất
liên bị núi trẻ Trường sơn Ô-xtray-li- a chặn lại nên mưa không vào sâu
trong nội địa.
- Phía tây có ng biển lạnh y Ô-xtray-li- a Chạy sát biển hạn chế
bốc hơi nên khó gây a.
1,0 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
* So sánh:
Ôn đới lục địa
Ôn đới hải dương
Nhiệt độ
- Tháng nóng nhất 19
0
C
-Tháng lạnh nhất 12
0
C
- Tháng ng nhất 17
0
C
- Tháng lạnh nhất 8
0
C
1,5đ
0,5 đ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lượng mưa
- Mùa mưa (tháng 5 -
tháng 10)
- Mùa mưa ít
(tháng 11- 4 năm sau).
- Mùa mưa (tháng 10 -
tháng 1)
- Mùa mưa ít (tháng 2-
9).
Nhận xét
Mùa đông lạnh tuyết
rơi.
Mùa hạ nóng a.
Mùa hạ mát mẽ.
Mùa đông không lạnh
lắm, nhiệt độ trên 0
0
C
Mưa nhiều quanh năm
* Giải thích:
- Ven biển phía y chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây
Dương, gió Tây ôn đới mang hơi ấm, m của biển thổi vào.
- Vào sâu phía Đông ảnh hưởng của biển gió y ôn đới yếu dần,
tính chất lục địa tăng.
0,5 đ
0,5 đ
2,0đ
1,0đ
1,0đ

Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7

Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7. Tài liệu tổng hợp nhiều đề thi học kì 2 của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung đề thi bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn thi tốt

 Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Địa Lý số 1

PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học: 2014 - 2015
Môn: Địa lý - Lớp 7
Thời gian: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm) NAFTA là gì? Thời gian thành lập, các nước thành viên, mục đích của tổ chức này và vai trò của Hoa kì?

Câu 2: (3,5 điểm) Trình bày đặc điểm tự nhiên của các nước châu Đại Dương? Giải thích vì sao phần lớn diện tích lục địa Ô-xtray-li-a là hoang mạc?

Câu 3: (3,5 điểm)

Dựa vào 2 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau:

a. So sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt và lượng mưa giữa khí hậu ôn đới lục địa và ôn đới hải dương ở châu Âu và rút ra nhận xét?

Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7

b. Giải thích vì sao khí hậu phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn phía Đông?

Hướng dẫn chấm kiểm tra học kì II môn Địa lý lớp 7 (đề 1)

Câu 1
(3,0 điểm)

- NAFTA là: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ

- Thời gian thành lập: Năm 1993

- Các thành viên: Canada, Hoa Kỳ, Mêhicô

- Mục đích:

  • Kết hợp thế mạnh của 3 nước. Nhằm tạo nên thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

- Hoa Kì có vai trò to lớn chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài vào Mêhicô, hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của Canada.

  

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

0,5 đ

Câu 2
(3,5
điểm)

- Khí hậu: Phần lớn các đảo, quần đảo có KH nóng ẩm, điều hoà, mưa nhiều.

  • Rừng rậm nhiệt đới phát triển.
  • Quần đảo Niu-di-len có KH ôn đới.
  • Phần lớn lục địa Ô-xtray-li- a có KH khô nóng.

- Địa hình: Gồm 3 khu vực:

  • Phía Đông: Hệ thống núi trẻ Trường sơn Ô-xtray-li- a
  • Ở giữa: Đồng bằng
  • Phía Tây: Cao nguyên thấp

- Động vật: Nhiều loài rất độc đáo: Thú có túi, cáo mỏ vịt...

* Giải thích:

- Có đường chí tuyến Nam đi qua chính giữa lục địa nên quanh năm chịu tác động khối khí chí tuyến khô không gây mưa.

- Phía đông có dòng biển nóng đi qua mang nhiều hơi ẩm nhưng vào đất liền bị núi trẻ Trường sơn Ô-xtray-li- a chặn lại nên mưa không vào sâu trong nội địa.

- Phía tây có dòng biển lạnh Tây Ô-xtray-li- a Chạy sát biển hạn chế bốc hơi nên khó gây mưa.

 

1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 3
(3,5
điểm)    
* So sánh:  

1,5đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

2,0đ

1,0đ

1,0đ

  Ôn đới lục địa Ôn đới hải dương
Nhiệt độ

- Tháng nóng nhất 190 C

-Tháng lạnh nhất 120 C

- Tháng nóng nhất 170 C

- Tháng lạnh nhất 80 C

Lượng mưa

- Mùa mưa (tháng 5 - tháng 10)

- Mùa mưa ít
(tháng 11- 4 năm sau).

- Mùa mưa (tháng 10 - tháng 1)

- Mùa mưa ít (tháng 2- 9).

Nhận xét

Mùa đông lạnh có tuyết rơi. Mùa hạ nóng có mưa.

Mùa hạ mát mẽ.
Mùa đông không lạnh lắm, nhiệt độ trên 00C
Mưa nhiều quanh năm

* Giải thích:

- Ven biển phía Tây chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương, gió Tây ôn đới mang hơi ấm, ẩm của biển thổi vào.

- Vào sâu phía Đông ảnh hưởng của biển và gió Tây ôn đới yếu dần, tính chất lục địa tăng.

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
156 37.960
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Địa Xem thêm