30 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
30 đề thi học 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019
ĐỀ 001
1/- Điền số vào chỗ chấm : (1 điểm) .
a- 79; …… ; 81 ,……..; ……..; ……. ; 85 , …… ;…… ; …… ; 89 ;…….; ……… .
b- 10, 20,. . . . ,. . . . , 50,. . . ., 70,. . . .,90
2/- Đúng ghi Đ, sai ghi S : ( 1 điểm) .
3/- Khoanh vào trước số nào em cho đúng : (1 điểm)
Số liền sau số 46 :
a - 45
b - 47
c - 48
4/- Viết các số : 72, 38, 64 ( 1 điểm)
a- Theo thứ tự từ đến lớn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b- Theo thứ tự từ lớn đến : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/- Tính nhẩm : (1,5 điểm) 75 4 =. . . . . . ; 51 + 37 =. . . . . .
40 + 30 + 4 = . . . . . .
6/-Điền dấu <, =, > vào ô trống : (1,5 điểm)
60 20 10 + 30 ; 53 + 4 53 4 ; 75 5 75 4
7/-Đặt tính rồi tính : ( 1 điểm)
53 + 14 ; 85 64
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8/- Một thanh gỗ dài 97 cm, bố em cưa bớt đi 22 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu
xăng ti mét (2 điểm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đáp án đề số 001
1)
a) 79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91
b)10; 20;30; 40;50; 60; 70;80;90
2)
78 35 52 S 35 13 48 Đ
66 21
34 S
3) B
84 12 72 S
4) a) đến lớn: 38;64;72 b) lớn đến bé: 72;64;38
5) Tính nhẩm: 75 4 71 51 37 88 40 30 4 74
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6)60 20 10 30 53 4 53 4 75 5 75 4

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 gồm 30 đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Ngoài 30 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Bộ đề ôn tập học kì 2 lớp 1 năm 2018-2019 khác:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất

Đánh giá bài viết
101 72.911
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm