Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Ngữ văn

1 522
Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Ngữ Văn lớp 7 – Có đáp án chi tiết
PHÕNG DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI THỤY
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Ngữ văn 7
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1. (5 điểm)
Tục ngữ có câu: “Thương người như thể thương thân”
a) Em hiểu câu tục ngữ trên nhƣ thế nào ?
b) Từ ý nghĩa của câu tục ngữ trên, em hãy trình bày suy nghĩ về phong trào
giúp bạn nghèo hiện nay tại các nhà trƣờng bằng một bài viết ngắn (12 đến 15
dòng tờ giấy thi).
Câu 2. (3 điểm)
Em đã đƣợc học văn bản Ca Huế trên sông Hương (Sách Ngữ văn 7, tập hai -
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):
a) Cách nghe ca Huế trong bài văn có gì độc đáo ?
b) Tại sao có thể nói: nghe ca Huế là một thú tao nhã ?
Câu 3. (12 điểm)
QUA ĐÈO NGANG
Bƣớc tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dƣới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nƣớc đau lòng, con quốc quốc,
Thƣơng nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nƣớc,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Bà Huyện Thanh Quan
Sách Ngữ văn 7, tập một - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Em hãy làm sáng tỏ tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bài thơ trên bằng
một bài văn nghị luận.
--- Hết ---
Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Ngữ Văn lớp 7 – Có đáp án chi tiết
Họ và tên: …………………………………………… ; Số báo danh: …………
PHÕNG GD&ĐT
THÁI THỤY
HƢỚNG DẪN CHẤM
BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2015-2016
Môn: NGỮ VĂN 7
I. Hƣớng dẫn chung
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm thi để đánh giá tổng quát
bài làm của học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong i làm
của học sinh.
- Do đặc trƣng của môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc
vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, ý tƣởng
riêng và giàu chất văn.
- Giáo vn cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm
(không làm tròn).
II. Đáp án và thang điểm
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
Câu
1
Câu 1:
Tục ngữ có câu: “Thương người như thể thương thân”
a) Em hiểu câu tục ngữ trên nhƣ thế nào ?
- Trình bày hiểu biết về câu tục ngữ: u tục ngữ khuyên nhủ con
ngƣời thƣơng yêu ngƣời khác nhƣ chính bản thân mình, nói rộng ra
là: hãy biết đồng cảm, biết thƣơng yêu đồng loại, lời khuyên ý
nghĩa nhân văn sâu sắc.
- Khẳng định: đây một nét đẹp truyền thống của dân tộc, nét đẹp
ấy đƣợc biểu hiện rất cụ thể, sinh động trong cuộc sống hàng ngày.
Lời khuyên nhƣ một triết lí sống.
5.0
2,0
1,0
1,0
b) Từ ý nghĩa của câu tục ngữ trên, em hãy trình bày suy nghĩ của
mình vphong trào giúp bạn nghèo hiện nay tại các nhà trƣờng
bằng một bài viết ngắn (12 đến 15 dòng tờ giấy thi).
- Khẳng định: Tình thƣơng yêu con ngƣời đƣợc thể hiện sự đồng
cảm, sẻ chia với con ngƣời, nhất với những ngƣời gặp khó khăn,
hoạn nạn...
3,0
1,0
Tuyển tập 50 đề thi Học Sinh Giỏi môn Ngữ Văn lớp 7 – Có đáp án chi tiết
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
- Học sinh nêu rõ những việc làm từ thực tế giúp đỡ bạn nghèo, bạn
có hoàn cảnh khó khăn tại trƣờng em, lớp em ...
(Khuyến khích bài viết có cảm xúc chân thành, có sáng tạo).
2,0
Câu
2
Câu 2:
Em đã đƣợc học văn bản Ca Huế trên sông Hương (Sách Ngữ văn
7, tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):
a) Cách nghe ca Huế trong bài văn có gì độc đáo ?
- Nghe ca Huế trong quang cảnh sông nƣớc đẹp huyền ảo thơ
mộng trên dòng sông Hƣơng.
- Ngƣời biểu diễn ngƣời thƣởng thức ca Huế gần gũi; ngƣời
thƣởng thức ca Huế đƣợc nghe, đƣợc xem biểu diễn trực tiếp.
3,0
1,0
0,5
0,5
b) Tại sao có thể nói: nghe ca Huế là một thú tao nhã ?
Ca Huế thanh cao, lịch sự, nhã nhặn, sang trọng và duyên dáng
từ nội dung đến hình thức; từ cách thức biểu diễn đến cách thức
thƣởng thức; từ ca công đến nhạc công, từ giọng ca đến cách trang
điểm, trang phục của ca công, chính thế nghe ca Huế một
thú tao nhã.
2,0
Câu
3
Em hãy làm sáng tỏ tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bài
thơ Qua Đèo Ngang bằng một bài văn nghị luận.
12
Yêu cầu chung:
- Văn nghị luận chứng minh. Yêu cầu HS biết vận dụng kiến
thức đã học về Tập làm văn Văn để làm bài, trong đó kết
hợp chứng minh với giải thích, phát biểu cảm xúc, suy nghĩ và mở
rộng bằng một số bài thơ trữ tình trung đại Việt Nam khác đlàm
phong phú thêm bài làm.
- Khuyến khích những bài làm sự ng tạo, cảm xúc, giàu
chất văn…
Yêu cầu cụ thể:
- Học sinh thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhƣng
phải nêu đƣợc nội dung: qua cảnh thoáng đãng nhƣng heo hút,
hoang của Đèo Ngang, bài thơ đã thể hiện tâm trạng của nhà

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Ngữ văn là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Ngữ văn lớp 7 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

.............................................

Ngoài Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Ngữ văn. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 522
Thi học sinh giỏi lớp 7 Xem thêm