Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN- LỚP 4 ĐỀ SỐ 1
NĂM HỌC 2019- 2020
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước ý đúng:
Câu 1          
       
Câu 2:       
       
Câu 3             
       
Câu 4:   
   
      
Câu 5:        
       
Câu 6:               
   
 
 
 
 
Câu 7            
       
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính
       ×  






Bài 2: Tìm x
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 x ×   x 


Bài 3:             
               
     







Bài 4:              
           







Bài 5     



VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước ý đúng:
Câu 1          
      D. 42002.
Câu 2:       
    C. 78260  
Câu 3             
A. 8240395      
Câu 4:   
   
    C. 80  
Câu 5:        
      D. 802cm
Câu 6:               
   
 
 
C. 60cm
2
 
Câu 7            
  B. 32    
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính (hs tự đặt tính)
       
 ×    
Bài 2: Tìm x
 x ×   x 
 
 
Bài 3:             
               
     
 
          

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 bao gồm bộ đề và đáp án chi tiết cho các em học sinh ôn tập các dạng Toán lớp 4 chuẩn bị cho bài thi khảo sát chất lượng đầu năm. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 gồm 6 đề thi với các dạng bài trọng tâm, hệ thống lại tất cả kiến thức môn Toán cho các em học sinh tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 giúp các em luyện tập chuẩn bị cho bài thi đầu năm.

Đánh giá bài viết
31 2.523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm