Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 tỉnh Vĩnh Long có đáp án

MA TRN 1
HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
Mức độ
Ghi chú
1
Xét tính đơn điệu của hàm số (biết y, y’)
1
2
Tìm cực trị, điểm cực trị (biết đồ thị, BBT)
1
3
Nhận dạng BBT, nhận dạng hàm s
2
4
Max-Min biết đồ thị, BBT
2
5
Tìm đường tiệm cận (biết y)
2
6
Nhận dạng 3 hàm số thường gặp (biết đồ thị, BBT)
2
7
ĐK để hàm số-bậc ba đơn điệu trên khoảng K
3
8
ĐK để hàm số có cực trị tại xo (cụ thể)
2
9
ĐK hình học về 2 điểm cực trị (hàm bậc ba)
3
10
Nhận dạng hàm số chứa dấu l.l (biết đồ thị)
3
11
Đồ thị hàm N.b cắt d, thoả ĐK hình học
4
12
Bài toán thực tế, liên môn về Max-Min
3
HÀM SỐ LUỸ THỪA, MŨ VÀ LÔGARIT
13
TXĐ của hàm luỹ thừa, hàm vô t
1
14
Thu gọn biểu thức, luỹ thừa
2
15
Tìm tập xác định của hàm số mũ, hàm số lôgarít
1
16
Bài toán thực tế, liên môn
3
17
Dạng pt, bpt mũ cơ bản
2
18
Toán tham số về phương trình mũ
4
NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
19
Công thức nguyên hàm cơ bản, mở rộng
1
20
Hàm phân thức (chỉ biến đổi, không đặt)
1
21
Thể hiện quy tắc đổi biến (cho sẵn phép đặt t)
2
22
PP từng phần với (u = lôgarit)
2
23
Câu hỏi giải bằng định nghĩa, ý nghĩa HH
2
24
Thể tích vật thể tròn xoay y=f(x), y=g(x),... (quanh Ox)
3
25
Bài toán thực tế (gắn hệ trục, tìm đường cong,…)
3
SỐ PHỨC
26
Phần thực, phần ảo
1
27
Câu hỏi về mối liên hệ giữa 2 nghiệm phương trình
2
28
Tập hợp điểm biểu diễn là đường tròn, hình tròn
3
29
Max-Min của môđun của số phức.
4
KHỐI ĐA DIỆN
30
Tính chất đối xứng của khối đa diện
1
31
Phân chia, lắp ghép khối đa diện
2
32
Khối chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy
2
33
Sử dụng định về tỉ số thể tích
3
34
Khối lăng trụ xiên (có một mặt bên vuông góc với đáy)
4
35
Khối hộp chữ nhật
1
KHỐI TRÒN XOAY
36
Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao khối nón
1
37
Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần khối trụ
2
38
Mặt cầu nội tiếp-ngoại tiếp đa diện
3
OXYZ
39
Tìm tọa độ điểm, tọa độ véctơ thỏa ĐK cho trước
1
40
Tìm tâm và bán kính, ĐK xác định mặt cầu
1
41
PTMC biết tâm, tiếp xúc với mặt phẳng
2
42
PTMP qua 3 điểm không thẳng hàng
2
43
PTĐT qua 1 điểm, VTCP tìm bằng t.c.h (cho đ.thẳng + mp)
3
44
Xét VTTĐ giữa đường thẳng và mặt phẳng
2
45
Max-Min trong không gian Oxyz.
4
CÁC BÀI TOÁN VD CẦN DẠY
46
Tích phân hàm ẩn phương pháp đổi biến.
4
47
Tích phân hàm ẩn phương pháp từng phần.
4
48
Max-Min của môđun của số phức.
4
49
Max-Min trong không gian Oxyz.
4
50
Max-Min trong không gian Oxyz.
4
VnDoc.com
VnDoc.com
TRƯNG THPT BÌNH MINH ĐỀ ÔN TP THPTG 2019
Câu 1.
[2D1-1] Hỏi hàm số
nghịch biến trong khoảng nào?
A.
( )
;1−∞
. B.
( )
0; +∞
. C.
( )
1; +∞
. D.
( )
;0−∞
.
Li gii
Chn B.
TXĐ
D =
Ta có
3
16yx
=
. Khi đó:
00yx
=⇔=
.
Do đó:
00yx
<⇔>
00yx
>⇔<
. Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
( )
0; +∞
.
Câu 2. [2D1-1] Cho hàm số
yfx
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên sau:
x

1
0
1

'
y
0
0
y


3
4
4
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. m s có ba giá trị cực trị. B. m s có ba điểm cc trị.
C. m s có hai điểm cực trị. D. m s đạt cực đại tại điểm
1.
x
Li gii
Chn B.
Dựa vào đồ th hàm số, ta có các nhận xét sau:
Hàm s có ba đim cc tr, gm các đim
1,1,0
xxx

vì đạo m
y
đổi du đi quac đim
đó.
Hàm s đạt cực đại ti
0
x
, đạt cực tiu ti
1.
x

Đáp án A. sai vì hàm số ch có hai giá trị cực trị
CD
3
y

CT
4
y

. Nói đến đồ th hàm số thì
khi đó mới có ba điểm cực trị
0;3, 1;4, 1;4.
ABC

Câu 3. [2D1-2] Cho bảng biến thiên sau, xác định hàm số:
x
−∞
1
0
1
+∞
y
0
+
0
0
+
y
+∞
3
+∞
4
4
A.
42
23yx x=−−
. B.
2
44yx x=−− +
.
VnDoc.com
VnDoc.com
C.
32
3 42yx x x=+ −+
. D.
32
32yx x
=++
.
Li gii
Chn A.
Dựa vào bảng biến thiên ta nhận thấy hàm số là hàm trùng phương nên ta loại đáp án C và D.
Đồ th hàm s qua điểm
( )
0; 3
nên ta chọn đáp án A.
Câu 4. [2D1-2] Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên sau.
.
Dựa vào bảng biến thiên ta có mệnh đề đúng là.
A. m s đạt giá tr lớn nhất trên khoảng
( )
;1−∞
.
B. m s đạt giá tr nh nhất trên nửa khoảng
[
)
2; +∞
.
C. m s đạt giá tr nh nhất và giá trị lớn nhất trên đoạn
[ ]
2;1
.
D. m s không có giá trị nh nhất trên đoạn
[ ]
0; 2
.
Li gii
Chn B.
Câu 5. [2D1-2] Cho hàm số
31
1
x
y
x
+
=
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ th hàm số có tiệm cận ngang là
3y =
.
B. Đồ th hàm số có tiệm cận đứng là
1x =
.
C. Đồ th hàm số có tiệm cận ngang là
3y =
.
D. Đồ th hàm số có tiệm cn ngang y= 1.
Li gii
Chn C
lim 3, lim 3
xx
yy
+∞ →−∞
=−=
.
Câu 6. [2D1-2] Đồ th hình bên là của hàm số nào?
A.
3
3yx x=
. B.
3
3yx x= +
. C.
3
2yx x=−+
. D.
3
2yx x=−−
.
Li gii
Chn A.
VnDoc.com
VnDoc.com

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 tỉnh Vĩnh Long có đáp án. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 tỉnh Vĩnh Long có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm