Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh (Lần 1)

1 1.121

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh (Lần 1) gồm 8 mã đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12, có đáp án đi kèm. Đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn luyện đề, làm quen với cấu trúc đề thi đại học mới. Chúc các bạn học tốt.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Số 2

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - Có đáp án

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 - 2017 

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

Ngày thi: 20 tháng 01 năm 2017

    Họ, tên thí sinh:.................................................. Số báo danh: .............................

Mã đề thi 102

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án

----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm

Câu  

Mã 102

Mã 256

Mã 316

Mã 432

Mã 528

Mã 679

Mã 749

Mã 820

1

A

C

C

B

C

A

C

D

2

B

D

A

C

C

D

C

C

3

D

D

A

A

C

C

A

A

4

B

A

A

D

A

D

C

C

5

D

D

B

C

A

D

D

C

6

A

D

B

B

D

A

D

C

7

D

B

B

D

B

A

C

B

8

A

C

A

A

D

C

A

C

9

C

B

B

D

C

A

B

B

10

D

D

C

C

B

A

C

A

11

C

C

D

D

D

A

C

C

12

B

C

D

B

C

B

B

B

13

B

B

D

C

B

B

A

B

14

C

D

C

A

D

C

A

D

15

B

B

D

C

A

D

C

C

16

A

B

A

D

C

D

A

B

17

A

D

D

A

B

B

D

D

18

C

A

B

A

B

A

B

D

19

A

B

B

B

D

D

D

C

20

A

A

C

C

A

B

C

D

21

D

B

A

D

C

A

D

B

22

A

C

B

B

C

A

B

C

23

D

D

D

A

C

D

D

A

24

C

A

A

D

D

C

D

D

25

B

C

C

B

D

D

A

C

26

A

B

A

B

C

C

A

C

27

C

C

B

D

B

D

B

B

28

D

B

A

A

A

A

C

D

29

B

D

D

B

D

C

B

D

30

B

D

C

D

D

C

B

A

31

A

A

B

C

C

C

B

C

32

B

B

D

B

C

C

D

A

33

C

C

B

B

B

A

A

B

34

D

C

D

D

A

D

D

A

35

D

D

C

D

A

C

C

A

36

A

D

C

C

B

A

A

A

37

D

A

C

D

A

C

B

A

38

A

B

A

C

A

A

C

D

39

D

C

D

A

D

B

A

C

40

C

A

C

B

B

B

A

C

41

C

A

D

B

A

C

C

A

42

B

A

C

C

C

B

D

B

43

D

B

D

A

B

B

B

B

44

C

A

A

C

D

B

B

B

45

A

B

C

A

D

D

B

D

46

B

A

B

D

B

D

B

A

47

C

B

B

D

A

C

D

D

48

B

C

A

A

A

B

C

B

49

B

A

D

A

B

B

A

A

50

C

C

D

C

C

B

D

D

Mời các bạn tải tài liệu về để tham khảo trọn bộ đáp án và đề thi của 8 mã đề trong Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh (Lần 1).

Đánh giá bài viết
1 1.121
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm