Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án. Tài liệu tập hợp các đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý của các trường THPT khác nhau trên cả nước. Chúc các bạn học sinh ôn thi hiệu quả và có kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 sắp tới.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

ĐỀ SỐ 1

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
KÌ THI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN III
NĂM HỌC 2016 - 2017
Đề thi môn: Vật lí
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm; từ câu 1 đến 40)

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

1

D

11

B

21

C

31

B

2

B

12

D

22

B

32

B

3

C

13

A

23

D

33

D

4

A

14

C

24

C

34

B

5

B

15

A

25

B

35

A

6

C

16

C

26

D

36

D

7

B

17

C

27

C

37

A

8

C

18

B

28

D

38

C

9

A

19

B

29

B

39

D

10

D

20

B

30

B

40

B

ĐỀ SỐ 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp ánBộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý

1. C

2. B

3. B

4. D

5. C

6. D

7. A

8. D

9. D

10. D

11. A

12. C

13. A

14. C

15. C

16. D

17. C

18. B

19. B

20. A

21. B

22. D

23. A

24. D

25. B

26. B

27. D

28. D

29. B

30. B

31. C

32. B

33. A

34. C

35. A

36. C

37. A

38. A

39. C

40. A

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 1.297
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm