Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
NĂM 2019 - 2020 ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
I. Hãy viết các tên các quốc gia dựa vào các biểu tượng sau:
1._________ 2.___________ 3.__________ 4.__________
5._________ 6.___________ 7.__________ 8.__________
II. Chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau.
1. Where are you from, Lisa? __________ from America.
a. I am
b. My name
c. You are
d. Her name
2. I’m __________ Vietnam.
a. to
b. into
Singapore Vietnam French England China America Japan Australia
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c. from
d. up
3. Hello, my __________Mary.
a. name
b. name’s
c. named
d. names
4. This______my friend, Tom. He is from England.
a. is
b. are
c. was
d. were
5. _________to meet you, too.
a. Fine
b. She
c. He
d. Nice
III. Đọc đoạn văn sau về 2 bạn trả lời câu hỏi.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hi. My name is Peter. I’m ten years old. I am a student. I am in class 4 in Oxford Primary
School. I am from America. This is my friends, Mary. She is eleven years old. She is a
student, too. She is from Australia.
1. What’s his name? ____________________________________
2. How old is he? ___________________________________
3. What does he do? ___________________________________
4. Where is he from? ___________________________________
5. What’s her name? ___________________________________
6. How old is she? ___________________________________
7. What does she do? ___________________________________
8. Where is she from? ___________________________________
IV. Hãy dịch sang tiếng Anh.
1. Xin chào! Tôi tên John. ___________________________________
2. Xin chào! Tôi Mary. ___________________________________
3. Rất vui được gặp bạn. ___________________________________
4. Tớ cũng rất vui được gặp bạn. ___________________________________
5. Bạn đến từ đâu? ___________________________________
6. Tôi đến từ Xing-Ga-Po. Còn bạn? ___________________________________
7. Tôi đến từ nước Mỹ. ___________________________________
ĐÁP ÁN
I. Hãy viết các tên các quốc gia dựa vào các biểu tượng sau:

Đề thi tiếng Anh lớp 4 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 cơ bản như: Chọn từ khác loại, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Đọc đoạn văn và xác định thông tin đúng sai, Tìm lỗi sai và sửa, ... kèm theo giải đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 4 có thể đối chiếu với kết quả bài làm một cách chính xác. VnDoc.com hy vọng rằng bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 cuối học kì này sẽ là tài liệu ôn thi học kì 1 năm 2019 - 2020 hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 4. Chúc các em học sinh đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bộ 6 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 4 có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là Bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 3.047
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm