Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm 2015 - 2016

Bộ đề Violympic Toán lớp 5 năm 2015 - 2016

Bộ đề Violympic lớp 5 là bộ đề ôn luyện tổng hợp dành cho các em học sinh lớp 5 giúp các em tham khảo thêm một số kỹ năng làm Toán cũng như làm quen với các dạng đề Toán trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet. Hi vọng tài liệu này giúp các em học tốt môn Toán, đạt kết quả cao trong các kì thi.

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2015 - 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Cóc vàng tài ba (Chọn các giá trị bằng nhau)

Câu 1: Giữa hai số chẵn có tất cả 5 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 8 b/ 12 c/ 11 d/ 10

Câu 2: Giữa hai số chẵn có tất cả 18 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 34 b/ 38 c/ 37 d/ 36

Câu 3: Giữa hai số chẵn có tất cả 8 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 15 b/ 16 c/ 14 d/ 18

Câu 4: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 31 b/ 30 c/ 32 d/ 28

Câu 5: Giữa hai số chẵn có tất cả 15 số lẻ. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 30 b/ 31 c/ 32 d/ 28

Câu 6: Giữa hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 10 b/ 11 c/ 5 d/ 9

Câu 7: Giữa hai số tự nhiên có 99 số tự nhiên khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 98 b/ 99 c/ 101 d/ 100

Câu 8: Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng 798. Vậy số bé nhất trong 4 số đó là:

a/ 199 b/ 197 c/ 198 d/ 201

Câu 9: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là:

a/ 367 b/ 359 c/ 354 d/ 363

Câu 10: Tổng của 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:

a/ 188 b/ 184 c/ 186 d/ 190

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163.

Câu 2: Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15.

Câu 3: Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20.

Câu 4: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 10.

Câu 5: Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 12.

Câu 6: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215.

Câu 7: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 419.

Câu 8: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2009.

Câu 9: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 338.

Câu 10: Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 694.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: Điền số thích hợp

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 198 x 78 + 198 x 21 + 198 = .....

Câu 2: 3/4 của một số bằng 192 thì số đó là: ......

Câu 3: 1/4 của một số bằng 75 thì số đó là ........

Câu 4: 3/2 của 198 bằng ........

Câu 5: Tổng của hai số bằng 345. Số bé bằng 2/3 số lớn. Vậy số bé là ......

Câu 6: Trung bình cộng hai số bằng 198. Biết số lớn hơn số bé 18 đơn vị. Tìm số lớn.

Câu 7: Hiệu của hai số là 246. Số bé bằng 3/5 số lớn. Vậy số lớn là ......

Câu 8: Hiệu của hai số bằng 120. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.

Câu 9: Hiệu của hai số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 8 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.

Câu 10: Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 999 và giữa chúng có 25 số lẻ.

Câu 2: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 571 và giữa chúng có 18 số chẵn.

Câu 3: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 135 và phân số đó bằng 2/3.

Câu 4: Tìm một phân số biết mẫu số lớn hơn tử số 19 đơn vị và tổng tử số và mẫu số bằng 51.

Câu 5: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 224 và phân số đó bằng 75/100.

Câu 6: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số là 215 và phân số đó bằng 38/57.

Câu 7: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 36 và phân số đó bằng 3/5.

Câu 8: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 45 và phân số đó bằng 2/5.

Câu 9: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 15 và phân số đó bằng 51/68.

Câu 10: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 52 đơn vị. Tổng tử số và mẫu số bằng 86.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đi tìm khó báu

Câu 1: Tổng của hai số lẻ liên tiếp bằng 716. Tìm hai số đó.

Câu 2: Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2; 5 và 9 là: ................

Câu 3: Tổng hai số chẵn liên tiếp bằng 1362. Số bé và số lớn lần lượt là: ............; ................

Câu 4: Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Số lớn nhất trong ba số đó là: ..............

Câu 5: Tổng 5 số chẵn liên tiếp bằng 1200. Số nhỏ nhất trong 5 số đó là: ...........

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ ..... nhé!

Câu 1: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Câu 2: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Câu 3: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4: Tổng của hai số bằng 2010. Số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm số lớn.

Hãy điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (....) cho thích hợp.

Câu 5: 1/3 + 1/5 ........ 1/3 : 1/5

Câu 6: 1 x 1/3 ........... 1 - 1/3

Câu 7: 18/51 ............ 3/10

Câu 8: 1919/2121 ............... 191919/212121

Câu 9: 1515/2525 .................. 3/5

Câu 10: 7/8 - 1/8 ........... 5/6 - 1/3

Đánh giá bài viết
58 48.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm