Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Nghỉ dịch Corona (Tuần từ 21/4 - 25/4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP NGHỈ DỊCH COVID TOÁN LỚP 5
PHIẾU 1
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
a. Hỗn số 5 chuyển thành số thập phân là:
A. 5,02 B. 5,15 C. 5,2 D. 5, 26
b. Giá trị của chữ số 5 trong s 63,539 là:
c. Số lớn nhất trong các số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:
A. 9,85 B. 9,58 C. 98,5 D. 8,95
d. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,45 B. 4,5 C. 0,045 D. 450
Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 9km 78m =.................m b. 5m
2
64dm
2
= . . . . ...............dm
2
c. 5 kg 23 g = ................kg d. 231 ha = ................ km
2
Bài 3. Điền dấu (>; <; =) thích hợp o chỗ chấm.
a. 32,10.............320 b. 5,05 ..............5,050
c. 45,1 ............. 45,098 d. 79,12............32,98
Bài 4: Đặt tính rồi tính.
a. 35,124 + 24,682
b. 17,42 8,624
c. 12,5 × 2,3
d. 19,72: 5,8
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5. Lớp 5B 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại học sinh 11
tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6. Một tấm bìa hình chữ nhật chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính
chu vi diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHIẾU 2
Câu 1: 5000 m
2
= 0,5 …..... Tên đơn vị thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A. ha
B. dam
2
C. m
2
D. dm
2
Câu 2: 627,35 : 100 = …........
A. 62,735
C. 627,35
D. 6273,5
Câu 3: 627,35 : 0,01 = …............ số điền vào chỗ chấm là:
A. 62,735
C. 6,2735
D. 6273,5
Câu 4: 15% của 320kg là:
A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg
Câu 5: Hình tam giác đ dài đáy 10cm chiều cao 7cm. Vậy diện tích của hình tam
giác là:
A. 375m
2
B. 387 m
2
C. 378 m
2
D. 35 m
2
Câu 6: Đặt tính rồi tính
a)36,75 + 89,46
c) 64,6 × 4,8
b) 351,2 138,97
d) 45,54 : 1,8
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: Lớp 5A 18 học sinh nữ số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp
5A có tất cả bao nhiêu học sinh ?
Câu 8: Một mảnh đất hình ch nhật chiều dài 18m và chiều rộng 15m. người ta dành 20%
diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5

Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Nghỉ dịch Corona (Tuần từ 6/4 - 11/4) bao gồm 5 đề cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức ôn tập trong thời gian ở nhà nghỉ dịch bệnh Covid 19. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

a. Hỗn số 5\frac{1}{5} chuyển thành số thập phân là:

A. 5,02

B. 5,15

C. 5,2

D. 5, 26

b. Giá trị của chữ số 5 trong số 63,539 là:

A. 500

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{100}

D. \frac{5}{1000}

c. Số lớn nhất trong các số: 9,85; 9,58; 98,5; 8,95 là:

A. 9,85

B. 9,58

C. 98,5

D. 8,95

d. Phân số \frac{9}{2} viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45

B. 4,5

C. 0,045

D. 450

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 9km 78m =.................m

b. 5m2 64dm2 = . . . . ...............dm2

c. 5 kg 23 g = ................kg

d. 231 ha = ................ km2

Bài 3. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 32,10.............320

b. 5,05 ..............5,050

c. 45,1 ............. 45,098

d. 79,12............32,98

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

a. 35,124 + 24,682

b. 17,42 – 8,624

c. 12,5 × 2,3

d. 19,72: 5,8

Bài 5. Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Bài 6. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?

Bài ôn tập ở nhà lớp 5 môn Toán + Tiếng Việt

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 5 nghỉ dịch Corona

Ngoài ra, các bạn có thể luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi giữa học kì 2 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
543 28.041
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm