Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 1

1 1.245
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 1
A. Tóm tắt kiến thức:
1. Cấu tạo số
hiệu abc là số tự nhiên 3 ch số (trong đó a≠ 0 a, b, c các chữ
số)
Trường hợp số t nhiên 3 chữ số ta thể phân tích:
= a × 100 + b × 10 + c
2. So sánh các số tự nhiên ba chữ số
Các số 1 chữ s nhỏ hơn các số 2 chữ số.
Các số 2 chữ s nhỏ hơn các số 3 chữ số.
Nếu hai số số chữ số bằng nhau thì so nh từng cặp chữ số cùng 1
hàng từ trái sang phải.
Nếu hai chữ số tất cả các cặp chữ số từng hàng đều bằng nhau thì
hai số đó bằng nhau.
B. Bài tập
Bài 1. Hãy viết các số sau:
a) m trăm tám ơi ba đơn vị.
b) Tám trăm m mươi m đơn vị.
c) Ba trăm năm ơi tám đơn vị.
d) Một trăm hai mươi bảy đơn vị.
Bài 2:
a) Từ ba chữ số 3, 4, 5 hãy viết tất cả c số ba chữ số khác nhau ( mỗi chữ
số không lặp lại ). bao nhiêu số như thế?
b) Cũng hỏi như vậy với ba chữ số 3, 0, 5.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3. Phép so sánh nào dưới đây sai?
a) 475 < 475.
b) 236 > 263.
c) 964 > 946.
Bài 4.
Hằng đang nghĩ tới một số ba chữ số, biết rằng số lớn nhất hai chữ số
kém số đó 59 đơn vị. Tìm s Hằng đang nghĩ.
Bài 5.
Viết thêm chữ số 3 vào bên phải một số hai chữ số, ta được số lớn hơn số
phải m 273 đơn vị. Tìm số đó.
Bài 6.
Tích của hai số 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị o thừa
số thứ hai thì tích mới s 860.
Bài 7.
Tìm một số, biết rằng số đó lớn hơn số lớn nhất có ba chữ khác nhau là 9
đơn vị.
Bài 8. Các biểu thức dưới đây, biểu thức nào đúng, biểu thức nào sai?
a) 125 + 346 > 215 + 463.
b) 212 + 460 < 122 + 406.
c) 320 230 = 230 + 90.
d) 685 + 132 > 917 423.
Bài 9
Một cửa hàng bán được 360kg gạo, sau đó nhập về 270kg thì tổng số gạo cửa
hàng 500kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 10.
Tìm x, biết x + 320 = 525.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
a) m trăm tám ơi ba đơn vị: 833
b) Tám trăm ba ơi tám đơn vị: 838.
c) Ba trăm năm ơi tám đơn vị: 358.
d) Một trăm hai mươi bảy đơn vị: 127.
Bài 2.
a) Các s ba chữ số khác nhau được lập từ 3, 4, 5 là: 345, 354, 435, 453, 534,
543.
u số như vậy.
b) Tương tự ta cũng các số 3 chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số 3, 0,
5 là: 305, 350, 503, 530.
Do số 0 không thể đứng đầu n chỉ lập được 4 số như vậy.
Bài 3.
a) Sai.
b) Sai.
c) Đúng.
Bài 4.
Số lớn nhất có hai ch số là: 99.
Số Hằng nghĩ là: 99 + 59 = 158
Đáp số: 158.
Bài 5. Gọi số phải tìm . Theo đề bài ta có:

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 2 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các số trong phạm vi 1000 phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 1.245
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm