Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số

1 1.982

Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số

Các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số đưa ra định nghĩa giá trị tuyệt đối, định lý cơ bản, một số tính chất về đồ thị và các bài toán tổng quát, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán, đặc biệt là phần Khảo sát hàm số - một trong những phần không thể thiếu trong đề thi đại học, mời các bạn tham khảo.

100 câu khảo sát hàm số

131 câu hỏi phụ khảo sát hàm số

Phương pháp giải một số dạng bài tập khảo sát hàm số trong kì thi tuyển sinh Đại học

1. BÀI TOÁN 1:

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CÓ MANG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

TÓM TẮT GIÁO KHOA

Phương pháp chung:

Để vẽ đồ thị của hàm số có mang dấu giá trị tuyệt đối ta có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Xét dấu các biểu thức chứa biến bên trong dấu giá trị tuyệt đối.

Bước 2: Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối. Phân tích hàm số đã cho thành các phần không có chứa dấu giá trị tuyệt đối (Dạng hàm số cho bởi nhiều công thức)

Bước 3: Vẽ đồ thị từng phần rồi ghép lại( Vẽ chung trên một hệ trục tọa độ)

* Các kiến thức cơ bản thường sử dụng:

1. Định nghĩa giá trị tuyệt đối:

Ôn thi đại học môn Toán

2. Định lý cơ bản:

Ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

3. Một số tính chất về đồ thị:

a) Đồ thị của hai hàm số y=f(x) và y=-f(x) đối xứng nhau qua trục hoành

b) Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng

c) Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng

* Ba dạng cơ bản:

Bài toán tổng quát:

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Đánh giá bài viết
1 1.982
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm