Các loại bệnh được hưởng BHXH 1 lần

Ngày 29/12/2017 Bộ y tế đã ban hành thông tư số 56/2017/TT-BYT về về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó có quy định về Danh sách các bệnh được hưởng BHXH một lần, mời các bạn cùng tham khảo.

Quy định về các bệnh được hưởng BHXH 1 lần

1. Các bệnh được hưởng BHXH một lần

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định điều kiện hưởng BHXH 1 lần.

Điều 4. Bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm:

1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Về hồ sơ hưởng BHXH một lần

Căn cứ Điều 20 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 20. Hồ sơ hưởng BHXH một lần

1. Sổ BHXH.

2. Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

(Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần là Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mới nhất, có hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội)

3. Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế”.

Như vậy:
Theo quy định trên, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp này gồm:

– Sổ BHXH.

– Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).

– Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ, bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

– Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú (sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú).

– Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân (bản chính).

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 269
Bảo hiểm Xem thêm