Các mẫu hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử, VnDoc.com xin tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử hiển thị ban hành kèm theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

1. Danh mục hóa đơn điện tử thông tư 68/2019/TT-BTC

Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, các mẫu hóa đơn điện tử hiển thị bao gồm:

TT

Mẫu hiển thị

Tên loại hóa đơn

1

Mẫu hiển thị số 1

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

2

Mẫu hiển thị số 2

Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp)

3

Mẫu hiển thị số 3

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

4

Mẫu hiển thị số 4

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù)

5

Mẫu hiển thị số 5

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ)

3. Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng

Dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng4. Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng

Dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Mẫu Hóa đơn điện tử bán hàng

5. Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Trên phiếu thể hiện các thông tin liên quan lệnh điều động nội bộ, người nhận hàng, người xuất hàng, địa chỉ kho xuất, địa chỉ kho nhận; phương tiện vận chuyển cụ thể: – Tên người xuất hàng, Lệnh điều động nội bộ. – Địa chỉ kho xuất hàng, tên người vận chuyển và phương tiện vận chuyển. – Tên người nhận hàng. – Địa chỉ kho nhận hàng.

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

6. Mẫu Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù7. Mẫu Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù bằng ngoại tệ

Hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù bằng ngoại tệ

Mời các bạn tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm