Các mốc phát triển cần đạt của bé 7-12 tháng tuổi

1 169

Các mốc phát triển cần đạt của bé 7-12 tháng tuổi

Ở tháng thứ 7, trong khi đa số các bé có thể ngồi mà không cần trợ giúp thì một số rất ít bé khác sẽ biết đứng khi vịn vào đồ vật hay vẫy tay tạm biệt. Hãy cùng xem bài viết dưới đây để biết bé nhà bạn phát triển đến mốc nào rồi nhé.

Các mốc phát triển cần đạt của bé 1-6 tháng tuổi

Các mốc phát triển cần đạt của bé 13-18 tháng tuổi

Các mốc phát triển cần đạt của bé 7-12 tháng tuổi

Các mốc phát triển cơ bản của trẻ 7 đến 12 tháng tuổi

Các kỹ năng cần đạt của trẻ 7 tháng tuổi

 • Kỹ năng cơ bản (hầu hết trẻ có thể làm): Ngồi mà không cần sự trợ giúp; Với đồ vật bằng hành động quét; Bắt chước phát âm (bập bẹ)
 • Kỹ năng nổi trội (một nửa số trẻ có thể làm): Kết hợp các âm tiết thành những âm thanh nghe giống từ; Bắt đầu bò hoặc nhao người về phía trước
 • Kỹ năng nâng cao (số ít trẻ thực hiện được): Đứng khi vịn vào vật gì đó; Vẫy tay tạm biệt; Gõ các vật vào nhau

Các kỹ năng cần đạt của trẻ 8 tháng tuổi

 • Kỹ năng cơ bản (hầu hết trẻ có thể làm): Nói "bàbà", "mẹmẹ" với cả bà và mẹ (không phân biệt cụ thể); Bắt đầu bò; Đưa vật từ tay nọ sang tay kia
 • Kỹ năng nổi trội (một nửa số trẻ có thể làm): Đứng khi vịn vào vật gì đó; Bò tốt; Chỉ vào đồ vật
 • Kỹ năng nâng cao (số ít trẻ thực hiện được): Tự nhấc mình đứng lên, đi men các đồ vật quanh nhà khi được giữ; Nhặt đồ vật với ngón cái hoạt động độc lập; Thể hiện ý muốn bằng các động tác, cử chỉ

Các mốc phát triển cần đạt của bé 7-12 tháng tuổi

Các kỹ năng cần đạt của trẻ 9 tháng tuổi

 • Kỹ năng cơ bản (hầu hết trẻ có thể làm): Kết hợp các âm tiết thành âm thanh giống như từ; Đứng khi vịn vào vật gì đó;
 • Kỹ năng nổi trội (một nửa số trẻ có thể làm): Sử dụng ngón cái độc lập để nhặt các vật; Đi men các đồ vật quanh nhà khi được giữ
 • Kỹ năng nâng cao (số ít trẻ thực hiện được): Biết chơi đập tay với người khác; Nói "mẹmẹ", "bàbà" với đúng người (cụ thể); Gõ các vật vào nhau

Các kỹ năng cần đạt của trẻ 10 tháng tuổi

 • Kỹ năng cơ bản (hầu hết trẻ có thể làm): Vẫy tay tạm biệt; Nhặt đồ với ngón cái độc lập; Bò tốt; Đi men quanh nhà
 • Kỹ năng nổi trội (một nửa số trẻ có thể làm): Nói "bàbà" và "mẹmẹ" với đúng người (cụ thể); Phản ứng với tên gọi và hiểu "không"; Thể hiện ý muốn bằng các động tác, cử chỉ
 • Kỹ năng nâng cao (số ít trẻ thực hiện được): Uống được bằng cốc; Tự đứng trong vài giây; Biết nhét vật vào hộp đựng

Các mốc phát triển cần đạt của bé 7-12 tháng tuổi

Các kỹ năng cần đạt của trẻ 11 tháng tuổi

 • Kỹ năng cơ bản (hầu hết trẻ có thể làm): Nói "bàbà" và "mẹmẹ" với đúng người (cụ thể); Biết chơi đập tay với người khác; Tự đứng trong vài giây
 • Kỹ năng nổi trội (một nửa số trẻ có thể làm): Bắt chước hành động của người khác; Biết nhét vật vào hộp đựng; Hiểu các hướng dẫn đơn giản
 • Kỹ năng nâng cao (số ít trẻ thực hiện được): Uống được bằng cốc; Nói được từ khác ngoài từ "bà bà", "mẹ mẹ"; Có thể cúi mình từ tư thế đứng

Các kỹ năng cần đạt của trẻ 12 tháng tuổi

Các mốc phát triển cần đạt của bé 7-12 tháng tuổi

 • Kỹ năng cơ bản (hầu hết trẻ có thể làm): Bắt chước hành động của người khác; Nói luyên thuyên các âm thanh giống như từ; Thể hiện ý muốn bằng các động tác, cử chỉ
 • Kỹ năng nổi trội (một nửa số trẻ có thể làm): Nói được từ khác ngoài từ "bà bà", "mẹ mẹ"; Bước đi được vài bước; Hiểu và phản ứng với các câu hướng dẫn đơn giản
 • Kỹ năng nâng cao (số ít trẻ thực hiện được): Nguệch ngoạc với sáp màu; Đi bộ tốt; Nói được 2 từ ngoài từ "bà bà", "mẹ mẹ".
Đánh giá bài viết
1 169
Kinh nghiệm làm mẹ Xem thêm