Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin

Mã hoá thông tin là một trong các phương pháp đảm bảo được tính trong suốt của thông tin. Nó có thể giải quyết các vấn đề rắc rối giúp bạn, một khi thông tin đã được mã hoá và gửi đi thì kẻ xấu rất khó hoặc không thể giải mã được.

Đánh giá bài viết
11 21.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học - Lập trình Xem thêm